Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van enkele bepalingen van de Wet op de rechtsbijstand (25066); - Wijziging van de Wet van 23 december 1994 (Stb. 925) in verband met het verlengen van een tijdelijke verfijning in de Wet belastingen op milieugrondslag (25508); - Intrekking van de Wet Havenschap Vlissingen en de Wet Havenschap Terneuzen (25531); - Wijziging van de Wet van 1 oktober 1992, houdende bijzondere regels met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet gewezen militairen; en enige andere wetsvoorstellen

Deze behandeling i is onder nr. 14, pag. 759-760 toegevoegd aan wetsvoorstel 25066 - Wijziging van enkele bepalingen van de Wet op de rechtsbijstand i, wetsvoorstel 25313 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman i, wetsvoorstel 25508 - Wijziging van de Wet van 23 december 1994 (Stb. 925) in verband met het verlengen van een tijdelijke verfijning in de Wet belastingen op milieugrondslag i, wetsvoorstel 25531 - Intrekking van de Wet Havenschap Vlissingen en de Wet Havenschap Terneuzen i, wetsvoorstel 25744 - Wijziging van de Wet van 1 oktober 1992, houdende bijzondere regels met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in Uitkeringswet gewezen militairen i, wetsvoorstel 25773 - Wijziging begroting Algemene Zaken 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25776 - Wijziging begroting Justitie 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25779 - Wijziging begroting Nationele Schuld 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25785 - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25786 - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25788 - Wijziging begroting Provinciefonds 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25791 - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25772 - Wijziging begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25777 - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25780 - Wijziging begroting Financiën 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25782 - Wijziging begroting Verkeer en Waterstaat 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25787 - Wijziging begroting Gemeentefonds 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25774 - Wijziging begroting begroting van de uitgavenen de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25775 - Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25781 - Wijziging begroting Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25783 - Wijziging begroting Economische Zaken 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25784 - Wijziging begroting Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25789 - Wijziging begroting Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25790 - Wijziging begroting Fonds Economische Structuurversterking 1997 (Najaarsnota), wetsvoorstel 25793 - Wijziging begroting Defensie 1997 (Najaarsnota) en wetsvoorstel 25778 - Wijziging begroting Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 1997 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van enkele bepalingen van de Wet op de rechtsbijstand (25066); - Wijziging van de Wet van 23 december 1994 (Stb. 925) in verband met het verlengen van een tijdelijke verfijning in de Wet belastingen op milieugrondslag (25508); - Intrekking van de Wet Havenschap Vlissingen en de Wet Havenschap Terneuzen (25531); - Wijziging van de Wet van 1 oktober 1992, houdende bijzondere regels met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet gewezen militairen; en enige andere wetsvoorstellen 
Document­datum 09-02-1998
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN6537A2
Kenmerk nr. 14, pag. 759-760
Van Staten Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

 • Wijziging van enkele bepalingen van de Wet op de rechtsbijstand (25066);
 • Wijziging van de Wet van 23 december 1994 (Stb. 925) in verband met het verlengen van een tijdelijke verfijning in de Wet belastingen op milieugrondslag (25508);
 • Intrekking van de Wet Havenschap Vlissingen en de

Wet Havenschap Terneuzen (25531);

 • Wijziging van de Wet van 1 oktober 1992, houdende bijzondere regels met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet gewezen militairen (25744);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25772);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25773);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25774);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25775);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25776);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1997 (wijziging samen- hangende met de Najaarsnota) (25777);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25778);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25779);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25780);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25781);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25782);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25783);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25784);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25785);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25786);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvang- sten van het Gemeentefonds voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25787);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25788);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25789);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25790);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het lnfrastructuurfonds voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25791);
 • Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25793);
 • Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (25313).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.