25531 NL - wetsvoorstel
Intrekking van de Wet Havenschap Vlissingen en de Wet Havenschap Terneuzen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 12 september 1997 ingediend door de minister van Verkeer en Waterstaat, Jorritsma-Lebbink i, de minister van Financiën, Zalm i, en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Van de Vondervoort i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de deelname van het Rijk aan de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen te beëindigen en dat ingevolge artikel 8 van de Wet Havenschap Vlissingen onderscheidenlijk artikel 8 van de Wet Havenschap Terneuzen de besluiten tot opheffing van de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen goedkeuring bij de wet behoeven.

1.

Volledige titel

Intrekking van de Wet Havenschap Vlissingen en de Wet Havenschap Terneuzen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

2 12 september 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST23752
Memorie van toelichting
publicatie: 26 september 1997
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.