25787 NL - wetsvoorstel
Wijziging begroting Gemeentefonds 1997 (Najaarsnota)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 december 1997 ingediend door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Van de Vondervoort i, de minister van Financiën, Zalm i, en de staatssecretaris van Financiën, Vermeend i.

 

1.

Volledige titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Gemeentefonds voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

(7 stuks)

2 1 december 1997, voorstel van wet, nr. 1     KST25903
Voorstel van wet
publicatie: 11 december 1997
 
2 1 december 1997, memorie van toelichting, nr. 2     KST25904
Memorie van toelichting
publicatie: 11 december 1997
 
2 12 december 1997, verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST26446
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over oude tekorten Amsterdam en voorfinanciering artikel 12 Den Haag
publicatie: 24 december 1997
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.