25781 NL - wetsvoorstel
Wijziging begroting Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1997 (Najaarsnota)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 december 1997 ingediend door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, De Boer i.

 

1.

Volledige titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

(10 stuks)

2 1 december 1997, voorstel van wet, nr. 1     KST25907
Voorstel van wet
publicatie: 12 december 1997
 
2 1 december 1997, memorie van toelichting, nr. 2     KST25908
Memorie van toelichting onderdeel XI-A (VROM, exclusief volkshuisvesting)
publicatie: 12 december 1997
 
2 1 december 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST25909
Memorie van toelichting onderdeel XI-B (Rijkshuisvesting)
publicatie: 12 december 1997
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.