25508 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet van 23 december 1994 (Stb. 925) in verband met het verlengen van een tijdelijke verfijning in de Wet belastingen op milieugrondslag

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 september 1997 ingediend door de staatssecretaris van Financiën, Vermeend i, en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, De Boer i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een tijdelijke verfijning van de Wet belastingen op milieugrondslag, zoals geregeld in de Wet van 23 december 1994 (Stb. 925), te verlengen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet van 23 december 1994 (Stb. 925) in verband met het verlengen van een tijdelijke verfijning in de Wet belastingen op milieugrondslag

2.

Documenten

2 4 september 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST23162
Memorie van toelichting
publicatie: 11 september 1997
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.