Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

  • Europese verdragen
  • Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking
  • Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze
  • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
  • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen
Voorzitter is E.B. (Bastiaan) van Apeldoorn. Ondervoorzitter is J. (Johan) Dessing. Griffier is I.A. van den Driessche.

1.

Leden