COM(2017)557 EU - Aanbeveling
Machtiging van de Europese Commissie om met de CARIFORUM-staten te onderhandelen over een overeenkomst ter bescherming van geografische aanduidingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot machtiging van de Europese Commissie om met de CARIFORUM-staten te onderhandelen over een overeenkomst ter bescherming van geografische aanduidingen op grond van artikel 145 van de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten en de EU

officiële Engelstalige titel

Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the European Commission to negotiate an Agreement with the CARIFORUM States to protect geographic indications based on Article 145 of the CARIFORUM - EU Economic Partnership Agreement
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
COM-nummer i COM(2017)557 NLEN
Celex-nummer i 52017PC0557

2.

Key dates

Document 02-10-2017
Online publicatie 02-10-2017
Besluit 30-11-2017

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.