Eurostat (ESTAT)

De taak van dit directoraat-generaal i is de Europese Unie te voorzien van goede statistische informatie. Eurostat draagt ook bij aan het harmoniseren van statistieken, zodat gegevens vergelijkbaar worden.

Eurostat werkt samen met landen buiten de EU. Een belangrijke taak van Eurostat is om de statistische systemen in kandidaat-lidstaten en ontwikkelingslanden te verbeteren. Speciale programma's zijn opgezet in landen in Centraal en Oost-Europa (Phare) en de landen van de voormalige Sovjet Unie (Tacis). Eurostat werkt ook nauw samen met nationale statistische kantoren in de landen rondom de Middellandse Zee en in Afrika.

1.

Meer informatie

 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 215 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
27.02.2023  Uitvoering verordening 184/2005 mbt de gemeenschappelijke statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe ...
Verslag com(2023)96
 
23.01.2023  Uitvoering van Verordening 450/2003 betreffende de loonkostenindex (LKI).
Verslag com(2023)34
 
20.01.2023  Europese statistieken over bevolking en huisvesting.
Verordening com(2023)31
 
19.12.2022  Toepassing van Verordening 2019/516 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen.
Verslag com(2022)733
 
15.12.2022  Uitvoering van Verordening (EU) nr. 691/2011 inzake Europese milieu-economische rekeningen.
Verslag com(2022)718
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 65 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
17.06.2022  Sluiting van de Overeenkomst met Moldavië betreffende het goederenvervoer over de weg.
Besluit com(2022)309
 
12.08.2021  Wijziging van Verordening (EU) 2018/1091 wat betreft de bijdrage van de Unie aan de geïntegreerde landbouwstatistieken binnen het financieel kader 2021-2027.
Verordening com(2021)477
 
12.02.2021  Wijziging van Verordening 138/2004 wat de regionale landbouwrekeningen betreft.
Verordening com(2021)54
 
02.02.2021  Statistieken over de landbouwinput en -output.
Verordening com(2021)37
 
16.05.2018  Wijziging van Verordening 862/2007 betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming.
Verordening com(2018)307
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 6 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
10.12.2021  Wijziging van Verordening (EU) nr. 549/2013 en intrekking van elf wetgevingsbesluiten op het gebied van nationale rekeningen.
Verordening com(2021)776
 
07.05.2015  Opleggen van een boete aan Spanje wegens manipulatie van tekortgegevens in de Autonome Gemeenschap Valencia.
Aanbeveling com(2015)209
 
31.07.2009  Standpunt van de EG over een besluit van het bij de Overeenkomst met Zwitserland over samenwerking op het gebied van statistiek ingestelde gemengd comité tot wijziging ...
Besluit com(2009)413
 
28.01.2008  Voorstel voor een verordening (van de Raad tot uitvoering van Verordening 1177/2003 inzake de gemeenschappelijke statistiek van inkomens en levensomstandigheden ...
Verordening com(2008)22
 
14.12.2005  Wijziging van Verordening 2223/96, wat de indiening van gegevens van de nationale rekeningen betreft.
Verordening com(2005)653