COM(2017)801 EU - Aanbeveling
Intrekking van Besluit 2008/713/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in het Verenigd Koninkrijk

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot intrekking van Besluit 2008/713/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in het Verenigd Koninkrijk

officiële Engelstalige titel

Recommendation for a COUNCIL DECISION abrogating Decision 2008/713/EC on the existence of an excessive deficit in the United Kingdom
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
COM-nummer i COM(2017)801 NLEN
Celex-nummer i 52017PC0801

2.

Key dates

Document 22-11-2017
Online publicatie 22-11-2017
Besluit 05-12-2017; Besluit 2017/2429

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.