Ruzie in het Europees Parlement over de aanstelling van nieuwe secretaris-generaal

Tuesday, July 19 2022, 13:37

DEN HAAG (PDC i) - De spanningen lopen hoog op in het Europees Parlement i rondom de vervanging van secretaris-generaal Klaus Welle, die eind dit jaar aftreedt. Verschillende politici uiten kritiek op een deal die gesloten is die de huidige kabinetschef van EP-voorzitter i Roberta Metsola voordraagt als kandidaat, en via open brieven spreken Metsola en Europarlementariër en lid van het Bureau van het Europees Parlement i Heidi Hautala i zich uit tegen elkaar.

Een deal tussen fracties

De huidige secretaris-generaal Klaus Welle is van de Europese Volkspartij i (EVP). Nu hij aftreedt is de EVP, op dit moment de grootste fractie in het Parlement, op zoek naar een nieuwe kandidaat om de post in handen te krijgen. Hun voorkeur gaat uit naar Alessandro Chiocchetti, op dit moment kabinetschef van Metsola.

Vanuit politieke fracties en ambtenaren in de administratie van het Parlement zijn echter zorgen over de geschiktheid van Chiocchetti, onder meer omdat hij niet voldoende ervaring zou hebben.

Desondanks lijkt er nu een deal te zijn gevormd tussen de EVP, Renew Europe i en Europees Unitair Links/Noords Groen Links i (GUE/NGL) om Chiocchetti toch te instaleren. Om dit te bereiken heeft de EVP ingestemd met de oprichting van een nieuwe beleidsafdeling binnen het Europees Parlement die door de GUE/NGL zou worden geleid.

Een nieuw DG

Binnen het Bureau van het Europees Parlement is inmiddels ook ingestemd met de oprichting van een nieuw Directoraat-generaal (DG), met als naam het Directoraat-generaal Partnerschappen voor Parlementaire Democratie. Over wat dit DG gaat doen en wat het zou kosten is weinig bekend.

Met de oprichting van dit nieuwe departement komt het aantal DG's op dertien, waarmee de beschuldigingen versterkt worden dat fracties de administratie van het EP opblazen om banen uit te delen. Politico meldt dat er vanuit de ambtenaren ook wel gesteld wordt dat deze DG de taart alleen maar groter maakt zodat de GUE/NGL een stuk kan krijgen.

Kritiek vanuit links

Vanuit verschillende linkse politici is nu felle kritiek op de gang van zaken. Onder meer de Groenen i en de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten i (S&D) roepen op om de stemming uit te stellen, omdat ze niet overtuigd zijn van de kwalificaties van Chiocchetti.

Een grote rol is weggelegd voor eerdergenoemde Heidi Hautala, vicepresident van de Groenen. In een open brief aan Roberta Metsola schrijft ze dat ze vreest dat een deel van de waardigheid van het EP verloren is gegaan nu bekend is geworden dat een deal over de hoge posten is gemaakt door een meerderheid van politieke fracties achter gesloten deuren. Ze roept Metsola op om de keuze uit te stellen.

Dit wordt haar echter niet in dank afgenomen door Metsola. In reactie op de brief schrijft de EP-voorzitter dat ze verbaasd is dat Hautala dit veronderstelt, omdat ze onderdeel is geweest van het proces als lid van het Bureau van het EP. Ook is Metsola kritisch over de wijze waarop Hautala haar zorgen uit, aangezien ze volgens de EP-voorzitter dit geen enkele keer had aangekaart bij vergaderingen.

Hiermee is het conflict binnen het Europees Parlement nog niet afgerond. Of de deal uiteindelijk zal slagen en Chiocchetti aan het eind van dit jaar de secretaris-generaal wordt staat nog altijd niet vast.

Bron: Politico