Greens/European Free Alliance (Greens/EFA)

Source: Europa Nu.
Logo Groenen/Europese Vrije Alliantie

In de fractie van De Groenen/Europese Vrije Alliantie (EVA) werken sinds 1999 Groenen en regionale groeperingen ('vertegenwoordigers van stateloze naties') uit verschillende Europese landen met elkaar samen in het Europees Parlement i. De Groenen/EVA streven naar een Europa met meer oog voor mensenrechten, milieu en een open bestuur. Ook vertegenwoordigen zij enkele regionale partijen.

De fractie wordt door 72 Europarlementariërs uit 18 landen en 3 regio's vertegenwoordigd, het hoogste aantal dat zij ooit heeft behaald. Daarmee is zij de op vier na grootste fractie in het Europees Parlement.

Namens Nederland nemen de Europarlementariërs van Groenlinks zitting in de fractie. Het gaat om Kim van Sparrentak i, Tineke Strik i, en Bas Eickhout i, die ook vicevoorzitter van de fractie is. Ook de Fryske Nasjonale Partij wordt vertegenwoordigd door de fractie, alhoewel zij geen zetels hebben. De Belg Philippe Lamberts i en de Duitse Ska Keller i zijn duovoorzitter van de Groenen/EVA-groep in het Europees Parlement.

1.

Positie

Groenen/EVA behoort met 72 leden afkomstig uit 18 lidstaten tot een middelgrote fractie van het Europees Parlement. Groenen/EVA streeft naar een samenleving waarin fundamentele mensenrechten en zorg voor de leefomgeving centraal staan. Het gaat daarbij onder meer om: recht op ontplooiing, veiligheid, gezondheid, onderwijs, cultuur en een hoge kwaliteit van het leven.

Deelname van iedereen aan de samenleving en onderlinge solidariteit zijn kernwaarden. Van belang daarbij zijn onder meer werkgelegenheid, decentralisatie en mogelijkheden tot medezeggenschap en openbaarheid van besluitvorming. De Europese Unie moet zich niet eenzijdig op economische doelen richten, maar moet ook oog hebben voor het milieu en voor sociale en culturele waarden.

De Groenen/EVA besteedt bijzondere aandacht aan het milieu en sociale rechtvaardigheid: de leden willen de klimaatverandering aanpakken door middel van een groene-energierevolutie en mensenrechten en gelijkheid voor iedereen garanderen.

De Groenen/EVA is gelieerd aan de Europese Groene Partij i en de Europese Vrije Alliantie i.

2.

Fractievoorzitter

De Belgische Philips Lamberts (1963) leidt de fractie. Lamberts werkte lange tijd voor IBM voordat hij in 2009 Europarlementariër werd. Hij kreeg de bijnaam 'bonus snatcher' door zijn harde optredens tegen de hoge beloningen voor bankiers.

3.

Historische ontwikkeling

De Groenen/EVA ontstond in juli 1999 door een samengaan van twee afzonderlijke groepen.

Inmiddels is er in februari 2004 door 32 groene partijen uit 29 landen, waaronder GroenLinks, een Europese Groene Partij i opgericht. Naast de EGP bestaat De Groenen/EVA uit de partijen de Europese Vrije Alliantie (EVA) i, de Europese Piratenpartij (PPEU) i, en Volt Europa i.

 

4.

Nederlandse leden (3)

5.

Aantal leden per land

Land Aantal leden
Austria 3
Belgium 3
Czech Republic 3
Denmark 2
Finland 3
France 12
Germany 25
Greece 1
Ireland 2
Italy 3
Lithuania 2
Luxembourg 1
Netherlands 3
Poland 1
Portugal 1
Romania 1
Spain 3
Sweden 3

6.

Meer informatie