Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left (GUE/NGL)

Source: Europa Nu.
Logo Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Europees Unitair Links/Noords Groen Links is een linkse tot extreemlinkse fractie in het Europees Parlement en bestaat hoofdzakelijk uit partijen met een socialistische of (soms voormalige) communistische achtergrond. Voorbeelden hiervan zijn de Duitse partij Die Linke, de Griekse en Tsjechische communisten.

GUE/NGL telt 37 leden afkomstig uit 13 lidstaten. Hiermee is het de kleinste fractie in het huidige Europees Parlement. GUE/NGL haalde haar beste resultaat in 2014, toen zij 52 zetels behaalde. In tegenstelling tot enkele andere fracties heeft GUE/NGL geen partijorganisatie.

Het fractievoorzitterschap van de partij wordt gedeeld door Manon Aubry i (La France Insoumise) en Martin Schirdewan i (Die Linke). Namens Nederland heeft de fractie GUE/NGL één lid namens de Partij voor de Dieren i. Tot aan 2019 was ook de SP vertegenwoordigd door deze fractie, maar tijdens de verkiezingen van 2019 behaalde deze geen zetels in het Europees Parlement.

1.

Positie

De fractie vindt dat de Europese Unie gebaseerd moet zijn op solidariteit en samenwerking, zowel tussen sterkere en zwakkere landen, als tussen de burgers van Europa. De democratische structuren moeten worden versterkt. De fractie verzet zich niet tegen Europese integratie, maar tegen het huidige neoliberale karakter van de Europese Unie. De fractie staat voor kwesties als klimaatbillijkheid en fiscale rechtvaardigheid, alsmede de rechten van werknemers en de handhaving van de mensenrechten. Verder moet er aandacht zijn voor het milieu.

2.

Fractievoorzitter

GUE/NGL heeft twee covoorzitters: Manon Aubry (La France Insoumise) uit Frankrijk, voor het eerst lid van het Europees Parlement, en Martin Schirdewan (Die Linke) uit Duitsland, lid sinds 2017.

De groep heeft ook vier vicevoorzitters: João Pimenta Lopes (PCP, Portugal), Marisa Matias (Bloco de Esquerda, Portugal), Sira Rego (Izquierda Unida, Spain) en Nikolaj Villumsen (Enhedslisten, Denmark).

3.

Historische ontwikkeling

In 1989 ontstond het Europees Unitair Links samenwerkingsverband in het Europees Parlement. Enige tijd maakten de Italiaanse communisten hier deel van uit, maar zij stapten later over naar de socialistische fractie. In 1994 kwam er een fractie van Verenigd Links Europa, met daarin onder meer de Franse, Griekse en Portugese communisten.

Na de uitbreiding van de Unie met de Noordse landen in 1995 werd de fractie uitgebreid met linkse partijen uit Zweden en Finland. In 1998 kreeg de fractie de naam GUE/NGL. Vanaf 1999 is de SP i onderdeel geweest van de fractie. Bij de Europese verkiezingen van 2019 behaalde de SP echter geen zetels. In juni 2014 sloot de Partij voor de Dieren i aan bij de fractie.

 

4.

Nederlandse leden (1)

5.

Aantal leden per land

Land Aantal leden
Belgium 1
Cyprus 2
Czech Republic 1
Denmark 1
Finland 1
France 6
Germany 5
Greece 4
Ireland 4
Netherlands 1
Portugal 4
Spain 6
Sweden 1

6.

Meer informatie