Fractie Renew Europe (RN)

Source: Europa Nu.

Renew Europe is sinds 12 juni 2019 de fractie van liberale en (liberaal-)democratische stromingen in Europa. Voorbeelden van deze partijen zijn de Belgische Open VLD, de Duitse Freie Demokratische Partei (FDP) en de Franse Mouvement Démocrate.

De fractie telt 104 leden uit 24 lidstaten. De fractie Renew Europe is gelieerd aan de partij ALDE i, maar heeft daarnaast ook leden van de EDP i en leden zonder Europese partij.

Namens Nederland zijn de VVD i en D66 i aangesloten bij Renew Europe, in totaal 7 vertegenwoordigers. De Fransman Stéphane Séjourné i is fractievoorzitter van Renew Europe in het Europees Parlement (EP).

1.

Positie

Renew Europe is met 101 EP-leden uit 24 landen de derde politieke fractie. De fractie staat voor een gezamenlijke Europese politiek, waarin persoonlijke vrijheden, tolerantie, respect voor diversiteit, vrij ondernemerschap, sociale solidariteit en zorg voor milieu kernwaarden zijn. Renew Europe steunt de hervorming van de instituties van de EU, om de Unie zo transparanter, slagvaardiger en democratischer te maken. De fractie richt zich op de behoeften van de burger en spant zich in om Uniebrede oplossingen te vinden voor problemen in Europa.

2.

Fractievoorzitter

De Fransman Stéphane Séjourné is fractievoorzitter van Renew Europe. De fractie heeft ook tien vicevoorzitters. De Nederlander Malik Azmani i (VVD) is de eerste vicevoorzitter.

3.

Historische ontwikkeling

Tot juli 2004 waren de Europese liberaal-democraten verenigd in de fractie Europese Liberale en Democratische Partij (ELDR). Deze partij ging op 10 november 2012 op in ALDE i. Op 12 juni 2019 werd de naam van de ALDE-fractie gewijzigd in Renew Europe na het aansluiten van het Franse La République En Marche.

 

4.

Nederlandse leden (7)

5.

Aantal leden per land

Land Aantal leden
Austria 1
Belgium 4
Bulgaria 3
Croatia 1
Czech Republic 5
Denmark 6
Estonia 3
Finland 3
France 23
Germany 7
Greece 1
Hungary 2
Ireland 2
Italy 3
Latvia 1
Lithuania 1
Luxembourg 2
Netherlands 7
Poland 1
Romania 7
Slovak Republic 4
Slovenia 2
Spain 9
Sweden 3

6.

Meer informatie