Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) - 22 februari 2024

donderdag 22 februari 2024

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Besluiten bij: 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Overige besluiten: