28286 NL - beleidsdossier
Dierenwelzijn

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Dierenwelzijn

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 624 moties ingediend.

3.

Documenten

(2290 stuks)

2 22 maart 2002, brief, nr. 1     KST60499
Brief minister inzake aanbieding van de Nota dierenwelzijn (kamerstuk 28286, nr. 2)
publicatie: 3 april 2002
 
2 22 maart 2002, nota, nr. 2     KST60500
Nota
publicatie: 3 april 2002
 
2 3 april 2002, brief, nr. 3     KST60781
Brief staatssecretaris over het welzijn van vis
publicatie: 15 april 2002
 
2 23 oktober 2020, verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, 35539, nr. 3     KST355393
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.