Nieuwe portefeuilles voor Bruins Slot en De Jonge, Van Gennip vicepremier

maandag 4 september 2023, 9:30

DEN HAAG (PDC i) - Het vertrek van minister Wopke Hoekstra i brengt een stoelendans onder de CDA-bewindspersonen teweeg. Hanke Bruins Slot i wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Hugo de Jonge i is op zijn beurt de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en behoudt in die rol ook de portefeuilles volkshuisvesting en woningbouw. Karien van Gennip i wordt de nieuwe vicepremier.

Van Gennip, minister van Sociale Zaken, zal net als Sigrid Kaag i (D66) en Carola Schouten i (ChristenUnie) als vicepremier fungeren. De viceminister-president vervangt bij afwezigheid of ziekte de minister-president. Hij of zij zit dan bijvoorbeeld de ministerraad voor en voert namens het kabinet het woord.

Met de overstap van Hugo de Jonge als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt de post van minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te vervallen. De onderwerpen die onder die portefeuille vielen, neemt De Jonge mee naar zijn nieuwe rol.

Met het aantreden van Hanke Bruins Slot als minister van Buitenlandse Zaken, zal Liesje Schreinemacher i weer fungeren als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij nam na het vertrek van Hoekstra de post van minister van Buitenlandse Zaken tijdelijk waar.

Hoewel het kabinet-Rutte IV sinds 7 juli demissionair i is, blijft het kabinet de noodzakelijke taken voor het landsbestuur uitvoeren. Omdat ervoor gekozen wordt geen nieuwe minister aan te stellen na het vertrek van Wopke Hoekstra, telt het kabinet nu 19 ministers in plaats van 20.

Bron: CDA