36353 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Rijkswet financiële defensieverplichtingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 mei 2023 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Stoffer (SGP) i, Valstar (VVD) i, Boswijk (CDA) i en Dassen (Volt) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het mede gelet op het meerjarig integraal beheer van de financiering en bekostiging van het defensiematerieelbegrotingsfonds wenselijk is om te komen tot de vastlegging van een minimum aan defensie-uitgaven om op afdoende wijze invulling te kunnen geven aan de bepalingen in artikel 97 van de Grondwet en aan koninkrijks- en bondgenootschappelijke defensieverplichtingen.

1.

Volledige titel

Voorstel van rijkswet van de leden Stoffer, Valstar, Boswijk en Dassen houdende vaststelling van regels inzake het voldoen aan verplichtingen voor de defensie van het Koninkrijk alsmede (financiële) afspraken binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en andere bondgenootschappen (Rijkswet financiële defensieverplichtingen)

2.

Documenten

(5 stuks)

2 2 mei 2023, geleidende brief, nr. 1     KST363531
Geleidende brief
 
2 2 mei 2023, voorstel van wet, nr. 2     KST363532
Voorstel van rijkswet
 
2 2 mei 2023, memorie van toelichting, nr. 3     KST363533
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.