Initiatiefvoorstel-Leijten correctief referendum aangenomen in Tweede Kamer

dinsdag 14 februari 2023, 16:00

DEN HAAG (PDC i) - Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefvoorstel voor een bindend correctief referendum. Nu gaat het voorstel voor de eerste lezing naar de Eerste Kamer i. Opvallend is dat D66 i als enige partij van de coalitie het voorstel steunde, terwijl VVD i, CDA i en ChristenUnie i tegen stemden.

Op 6 juli 2022 werd het voorstel ingediend door SP-Kamerlid Renske Leijten i, een dag nadat een vergelijkbaar voorstel i tot wijziging van de grondwet werd verworpen. Op de belangrijkste onderdelen komt dit voorstel overeen met de vier eerdere wetsvoorstellen voor een bindend correctief referendum.

Ook werden er vandaag drie amendementen aangenomen die het voorstel aanpassen, zodat het niet mogelijk is om referenda te houden over bepaalde onderwerpen binnen de wetgeving en over internationale verdragen. Decentrale overheden krijgen daarentegen wel de mogelijkheid om zelfstandig te besluiten of ze referenda willen organiseren. Dit was in eerste instantie niet meegenomen in het voorstel.

Een bindend correctief referendum zou burgers meer invloed geven op het wetgevingsproces, doordat zij zich mogen uitspreken nadat een wetsvoorstel door beide Kamers is aangenomen. Als de meerderheid van de kiesgerechtigden die meedoen aan het referendum het voorstel alsnog niet steunen, kan het worden verworpen. Er zijn verschillende voorwaarden geopperd waarbinnen een referendum kan worden ingesteld en bindend zou zijn. Een referendum werd o.a. aanbevolen in het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel i 'Lage drempels hoge dijken.'

Bron: Tweede Kamer