Coalitieakkoord: Geen nieuwe plannen voor bestuurlijke vernieuwing

woensdag 15 december 2021, 13:54

DEN HAAG (PDC i) - Het nieuwe kabinet komt (nog) niet met nieuwe plannen voor bestuurlijke vernieuwing of grondwetsherziening. Opvallend in het door VVD, D66, CDA en ChristenUnie gesloten coalitieakkoord is het nagenoeg ontbreken van 'de Grondwet'. Slechts op twee plaatsen wordt daarnaar verwezen.

Die twee punten zijn: er wordt geen noodzaak gezien artikel 23 i aan te passen en het nieuwe kabinet ondersteunt het verbod op discriminatie op grond van handicap, zoals dat aan artikel 1 moet worden toegevoegd. Een voorstel in tweede lezing is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De uitwerking van de uitvoering van voorstellen van de Staatscommissie parlementair stelsel i wordt wel (verder) in behandeling genomen, net als een verdere uitwerking van de constitutionele toetsing i.

Bron: coalitieakkoord VVD, D66, CDA en CU