Tweede Kamer verwerpt bindend correctief referendum

dinsdag 5 juli 2022, 15:52

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer heeft het gesplitste initiatiefvoorstel voor een bindend correctief referendum in tweede lezing verworpen. Het initiatiefvoorstel van Renske Leijten i werd op 31 mei 2022 gesplitst in twee afzonderlijke wetsvoorstellen, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen een bindend correctief referendum op nationaal niveau en op decentraal niveau. De wetsvoorstellen haalden echter niet de benodigde twee derde meerderheid. Tegen stemden VVD, CDA, ChristenUnie, DENK, SGP, BIJ1, Volt en fractie-Den Haan.

Het voorstel kwam er naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel i Lage drempels, hoge dijken. Deze Staatscommissie stelde ook een correctief referendum voor.

Nog voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een reactie kon komen, stelde SP'er Ronald van Raak i een voorstel op om het correctief referendum mogelijk te maken. Na amendement van de ChristenUnie werd er een hoog minimumaantal deelnemers toegevoegd. Nadat Van Raak in 2021 niet terugkeerde in de Tweede Kamer, nam Renske Leijten de verdediging van het voorstel op zich.

Bron: Tweede Kamer