Creatief Europa: budget wordt in 2022 verhoogd om culturele en creatieve sectoren te ondersteunen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 13 januari 2022.

Vandaag heeft de Commissie het werkprogramma van Creatief Europa voor 2022 goedgekeurd, waarna de desbetreffende oproepen tot het indienen van voorstellen zullen worden gepubliceerd. Met een begroting van ongeveer 385 miljoen euro - bijna 100 miljoen euro meer dan in 2021 - voert Creatief Europa de steun voor de creatieve en culturele sectoren op om de uitdagingen als gevolg van de COVID-19-crisis en de toenemende wereldwijde concurrentie aan te gaan.

Volgens Mariya Gabriel i, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, “zijn de culturele en creatieve sectoren de ziel van de Europese samenleving. We weten hoe veerkrachtig de creatieve en culturele sectoren de afgelopen twee jaar zijn geweest. In 2022 is het budget van Creatief Europa groter dan ooit. De EU ondersteunt de creatieve en culturele sectoren bij hun herstel, hun creatieve proces en hun innovatiepotentieel. We nodigen artiesten, kunstenaars en professionals uit de cultuursector uit om van de vele financieringsmogelijkheden van Creatief Europa gebruik te maken.”

Thierry Breton i, commissaris voor de Interne Markt: “In 2022 zullen we onze steun voor de Europese culturele en creatieve sector opvoeren, een sector die - van bioscopen tot festivals - zwaar door de COVID-19-crisis is getroffen. Met ons programma Creatief Europa zullen we een tot dusver ongekend bedrag van 226 miljoen euro mobiliseren voor de audiovisuele sector en nog eens 35 miljoen euro voor sectoroverschrijdende samenwerking, onder meer op het gebied van de nieuwsmedia. Creatief Europa zal investeren in innovatie op het gebied van digitale technologieën en nieuwe soorten inhoud, van hoogwaardige tv-series tot virtuele realiteit. In het kader van onze inspanningen om de mediavrijheid in de EU te beschermen, zullen we journalistieke partnerschappen financieren, beroepsnormen aanscherpen en mediageletterdheid bevorderen.”

Het onderdeel cultuur van het programma omvat nieuwe oproepen en initiatieven voor de sectoren muziek, cultureel erfgoed, podiumkunsten en literatuur. Daarnaast wordt een mobiliteitsprogramma gelanceerd waardoor artiesten, kunstenaars, en professionals uit de cultuursector naar het buitenland kunnen gaan om zich professioneel te ontwikkelen, internationaal samen te werken, een nieuw publiek te vinden, aan coproducties en co-creaties deel te nemen of hun werk te presenteren.

Het onderdeel Media richt zich op de audiovisuele sector en er worden in 2022 verschillende nieuwigheden geïntroduceerd. Er zal financiële steun worden verleend voor de ontwikkeling van innovatieve videospelletjes en ervaringen met virtuele realiteit. Een nieuwe actie - “Media 360 degrees” - focust zich op toonaangevende industriële fora die met bedrijven in de hele audiovisuele waardeketen samenwerken. Met het oog op meer innovatie zal de Media Market Gateway worden gelanceerd voor veelbelovende startende ondernemingen. De samenwerking tussen filmfestivals zal via netwerken worden versterkt.

Tot slot zal het sectoroverschrijdende onderdeel de financiering voor het lab voor creatieve innovatie verhogen voor gezamenlijke innovatieprojecten waarbij verschillende creatieve sectoren betrokken zijn, en ook tot het Nieuw Europees Bauhaus bijdragen. Er zal ook meer steun aan de nieuwsmedia worden verleend via extra maatregelen om de mediavrijheid te bevorderen.

Creatief Europa zal ook belangrijke problemen aanpakken waarmee de culturele en creatieve sectoren worden geconfronteerd. De door Media gefinancierde projecten zullen strategieën ter bevordering van vergroening en diversiteit - met inbegrip van een evenwicht tussen mannen en vrouwen - moeten uitvoeren. Creatief Europa zal daarom een aanzienlijke bijdrage leveren aan de politieke prioriteiten van de Commissie op het gebied van duurzaamheid en inclusie. Het programma zal ook initiatieven omvatten met betrekking tot andere prioriteiten van de EU, zoals de EU-strategie ter bestrijding van antisemitisme en ter bevordering van het Joodse leven en het Europees Jaar van de jeugd.

De culturele en creatieve sectoren worden ook aangemoedigd om van CulturEU gebruik te maken, de onlangs gepubliceerde onlinegids met informatie over alle beschikbare EU-financiering. De interactieve website bevat informatie over 75 financieringsmogelijkheden in het kader van 21 verschillende EU-programma's: van Creatief Europa en Horizon Europa tot de structuurfondsen en InvestEU.

Achtergrondinformatie

De culturele en creatieve sectoren zijn altijd een rijke component van de Europese samenleving geweest en hebben niet alleen tot de sociale samenhang en diversiteit, maar ook tot de economie van Europa bijgedragen, aangezien ze goed zijn voor 4,2 % van het bbp van de EU en werk bieden aan 3,7 % van de beroepsbevolking in de EU.

Het totale budget van Creatief Europa voor de periode 2021-2027 bedraagt ongeveer 2,4 miljard euro, een stijging van 63 % ten opzichte van 2014-2020. De verhoging van het budget bewijst dat de Europese Unie vastberaden is de sector bij het herstel bij te staan en de komende jaren veerkrachtiger te maken. Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  • onder het onderdeel Cultuur vallen alle culturele en creatieve sectoren, met uitzondering van de audiovisuele sector en de sector nieuwsmedia;
  • het onderdeel Media verleent steun aan de audiovisuele en de filmsector;
  • en het sectoroverschrijdende onderdeel biedt mogelijkheden voor sectoroverschrijdende samenwerking.

Publieke en particuliere organisaties die actief zijn in de creatieve sectoren, kunnen financiële middelen aanvragen met de hulp van de Creative Europe Desks, die gevestigd zijn in alle EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen.

Nadere gegevens over de specifieke acties en de aanvraagtermijnen zijn te vinden op de volgende website.

Meer informatie

Jaarlijks werkprogramma 2022 voor de uitvoering van het programma Creatief Europa

Website van Creatief Europa

Nieuwsbericht