CulturEU: Commissie intensiveert steun voor de culturele sector via een onlinegids over EU-financiering

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 29 november 2021.

Vandaag heeft de Commissie een nieuwe interactieve gids gepubliceerd met alle financieringsmogelijkheden op EU-niveau voor de culturele en creatieve sector. CulturEU is een one-stop-shop voor EU-financiering waarin 75 financieringsmogelijkheden zijn bijeengebracht uit hoofde van 21 verschillende EU-programma's, van Creatief Europa en Horizon Europa tot de structuurfondsen en InvestEU.

Met behulp van deze interactieve onlinetool kan elke Europese culturele organisatie in een paar klikken te weten komen welke EU-financiering het best bij haar behoeften aansluit.

Volgens Margaritis Schinas i, vicevoorzitter voor de bevordering van de Europese levenswijze, “zijn artistieke vrijheid, creativiteit en culturele diversiteit kenmerkend voor onze Europese levenswijze. Europa is een culturele grootmacht, die de creatieve en culturele sector nodig heeft om te gedijen. Naast Next Generation EU lanceren we vandaag een nieuwe onlinetool die onze kunstenaars, artiesten en professionals uit de culturele sector in staat stelt om gemakkelijk die steunregeling op EU-niveau op te sporen die het meest bij hun behoeften aansluit. Samen kunnen we zorgen voor een duurzaam herstel van de creatieve en culturele sector in heel Europa.

Volgens Mariya Gabriel i, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, “is de culturele en creatieve sector bij uitstek in staat de levenskwaliteit te verbeteren, gemeenschapsbanden te smeden, werkgelegenheid te scheppen, groei te genereren en andere sectoren te inspireren. Het was hoog tijd de culturele actoren bij hun zoektocht naar Europese fondsen te begeleiden en alle financieringsmogelijkheden van de EU in één gids bijeen te brengen. Dankzij deze unieke gids kunnen alle culturele actoren in slechts drie klikken uit 75 Europese financieringsmogelijkheden die mogelijkheid selecteren die het best aan hun behoeften beantwoordt. Ik vertrouw erop dat deze gids onze fondsen nog toegankelijker zal maken voor alle culturele organisaties en hen zal helpen op weg naar een duurzaam herstel.”

Mede dankzij de gids kunnen alle partners uit de culturele en creatieve sector hun weg in het EU-financieringslandschap vinden, achterhalen over welke financieringsmogelijkheden ze kunnen beschikken en uiteindelijk gemakkelijker toegang tot EU-financiering krijgen. Het is mogelijk relevante financieringsmogelijkheden automatisch te filteren op basis van behoeften, sector en type organisatie. De tool wordt aangevuld met inspirerende voorbeelden en beste praktijken. CulturEU zal regelmatig met de meest recente informatie over nieuwe oproepen worden geüpdatet en begin 2022 in alle officiële EU-talen beschikbaar zijn.

De culturele en creatieve sector is hard getroffen door de ingrijpende beperkingen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Sinds het uitbreken van de pandemie heeft de Commissie talrijke maatregelen genomen om de gevolgen van de coronaviruscrisis voor de culturele en creatieve sector op te vangen door de maatregelen van de lidstaten aan te vullen en te ondersteunen: financiële steun, investeringen en samenwerking op EU-niveau met inachtneming van de nationale bevoegdheden.

Op EU-niveau zijn tot dusver onder meer de volgende maatregelen genomen om de creatieve en culturele sector te ondersteunen:

  • De financiële steun van de EU voor de culturele en creatieve sector is verhoogd: bijna 2,5 miljard euro van Creatief Europa en bijna 2 miljard euro van Horizon Europa zijn bestemd voor culturele, creatieve en inclusieve projecten van 2021 tot 2027;
  • Er zijn financiële middelen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht beschikbaar gesteld;
  • In het kader van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteunis nationale steun goedgekeurd voor een totaalbedrag van ruim 420 miljoen euro;
  • Er zijn EU-richtsnoeren gepubliceerd voor de veilige heropening en het herstel van de sector;
  • Er is een speciaal platform - Creatives Unite - opgericht voor kunstenaars, artiesten en andere professionals uit de culturele en creatieve sector om informatie en initiatieven te delen en ideeën uit te wisselen. Het platform heeft nu al meer dan 43 000 gebruikers.

De Commissie blijft uitwisselingen op EU-niveau coördineren en faciliteren waarbij nagedacht wordt over de uitdagingen en kansen voor de culturele en creatieve sector.

Meer informatie

CulturEU funding guide

Creatief Europa 2021-2027

Creatives Unite Platform