Drie amendementen ingediend op wetsvoorstel 35925 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022

woensdag 1 december 2021

Bij wetsvoorstel 35925 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 zijn drie amendementen ondergebracht.