Amendement Van der Laan over middelen voor preventie van en voorlichting over matchfixing - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Dit amendement i is onder nr. 134 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022; Amendement; Amendement van het lid Van der Laan over middelen voor preventie van en voorlichting over matchfixing
Document­datum 01-12-2021
Publicatie­datum 01-12-2021
Nummer KST35925XVI134
Kenmerk 35925 XVI, nr. 134
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Nr. 134

AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LAAN

Ontvangen 1 december 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1.000).

II

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt er een extra subsidiebudget vrijgemaakt voor preventie van en voorlichting over matchfixing in de sport. Matchfixing in de sport is een hardnekkig probleem dat vaker voorkomt dan gedacht. Met name jonge sporters in beloftecompetities staan onder grote druk. Zij worden verleid om een wedstrijd te fixen omdat weinig mensen kijken naar deze competities, het valt minder op, en omdat de deze competities populair zijn onder gokkers. Volgens gokdatabedrijf Sport-radar werd er per voetbalwedstrijd in de beloftecompetitie gemiddeld zo'n 4,5 miljoen euro gegokt, voornamelijk in Azië.

Omdat jonge sporters een laag inkomen hebben maar ondertussen wel flink moeten investeren om de topsport te bereiken, zoals bij tennis, zijn zij extra vatbaar om in te gaan op de verzoeken om een wedstrijd voor geld te fixen. Maar gefixt worden kan grote gevolgen hebben voor sporters voor hun latere carrière.

kst-35925-XVI-134 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Voorlichting, bijvoorbeeld door oud-sporters die matchfixing hebben meegemaakt, kan op een effectieve manier bijdrage aan het voorkomen van matchfixing. De voorlichting wordt momenteel verzorgd door sportkoepelorganisatie NOC*NSF.

De huidige subsidie voor preventie aan matchfixing loopt op 1 januari 2022 af. Dit amendement maakt extra geld vrij en verlengt dit met een extra jaar.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de niet juridisch verplichte middelen van artikel 6 Sport en bewegen.

Van der Laan

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 XVI, nr. 134 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.