Brief regering; Appreciatie op de motie van Nispen c.s. inzake de beëdigde tolken en vertalers (29279-677)

dinsdag 26 oktober 2021

Bij dossier 29279 - Rechtsstaat en Rechtsorde en wetsvoorstel 29936 - Wet beëdigde tolken en vertalers is een brief ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)