Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid i.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • wetgevingskwaliteit, Algemene wet bestuursrecht
 • strafvordering, aanpak recidive
 • het gevangeniswezen, TBS-inrichtingen, jeugdinrichtingen
 • familie- en jeugdrecht
 • rechtelijke organisatie, juridische beroepen
 • slachtofferhulp, rechtsbijstand
 • politie
 • criminaliteitsbeleid
 • terrorismebestrijding
 • adoptie
 • kansspelen
 • auteursrecht
 • bescherming persoonsgegevens
 • vreemdelingen- en asielbeleid

Tevens bereidt deze commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is H. (Hülya) Kat. Ondervoorzitter is M. (Michiel) van Nispen. Griffier is Mw. A. Brood.

1.

Leden

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2016-05-19 34477 - Rapportage sociaal domein  
2015-12-02 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet  
2014-08-05 33997 - Vliegramp MH17  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-06-06 36372 - Aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie i 2e
2023-05-23 36364 - Wet drempelverlaging omgang grootouders i 2e
2023-05-16 36358 - Treffen van een tijdelijke voorziening voor het benoemen van rechters-plaatsvervangers in hun eenenzeventigste levensjaar i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2023-05-17 36360 VI - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 2e
2023-05-11 36350 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2023 (Voorjaarsnota) 2e
2022-11-24 36250 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2022 (Najaarsnota) groen vinkje

5.

Dossiers (overige)

2022-11-16 36251 - Initiatiefnota over de aanpak van illegaal vuurwerk  
2022-11-02 36234 - Initiatiefnota “Let’s talk about seksueel geweld”  
2022-06-24 36139 - Initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één”