Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 november 2018
kalender

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid i.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • wetgevingskwaliteit, Algemene wet bestuursrecht
 • strafvordering, aanpak recidive
 • het gevangeniswezen, TBS-inrichtingen, jeugdinrichtingen
 • familie- en jeugdrecht
 • rechtelijke organisatie, juridische beroepen
 • slachtofferhulp, rechtsbijstand
 • politie
 • criminaliteitsbeleid
 • terrorismebestrijding
 • adoptie
 • kansspelen
 • auteursrecht
 • bescherming persoonsgegevens
 • vreemdelingen- en asielbeleid

Tevens bereidt deze commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is P.H. (Paul) van Meenen. Ondervoorzitter is F.W. (Frank) Futselaar. Griffier is Mw. B. Hessing-Puts.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Azarkan Msc, Drs. F.DENK
2Malik AzmaniAzmani, Mr. M.VVD
3Becker MA, B.VVD
4Boer, Dr. M.G.W. denD66
5Kathalijne BuitenwegBuitenweg, Dr. K.M.GL
6Dam, Mr. Ch.J.L. vanCDA
7Fritsma, Drs. S.R.PVV
8Afbeelding Gent, Dr. T. vanGent, Dr. T. vanVVD
9Graaf LL.M, S.J.F. van der CU
10Groothuizen, Mr. M.D66
11Afbeelding Helder, Mr. L.M.J.S.Helder, Mr. L.M.J.S.PVV
12Hiddema, Mr. Th.U.FvD
13Krol, H.C.M.50PLUS
14Kuik, Mr. A.CDA
15Kuiken, Drs. A.H.PvdA
16Laan-Geselschap, Drs. A.J.M.VVD
17Markuszower, Mr. G.PVV
18Nispen, Mr. M. vanSP
19Ojik, Drs. A. vanGL
20Oosten, Mr. F. vanVVD
21Raak, Dr. A.A.G.M. vanSP
22Staaij, Mr. C.G. van derSGP
23Toorenburg, Dr. M.M. vanCDA
24Verhoeven, Drs. K.D66

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Baudet, Dr. Th.H.Ph. FvD
2Bergkamp, Drs .V.A.D66
3Bisschop, Dr. R.SGP
4Bosman, A.VVD
5Dijck, Ir. A.P.C. vanPVV
6Dijk, Drs. J.J. vanSP
7Diks, L.I.GL
8El Yassini, Z.VVD
9Futselaar, Drs. F.W.SP
10Ir. W.R. (Wybren) van HagaHaga, Ir. W. R. vanVVD
11Heerma, P.E.CDA
12Helvert, Drs. M.J.F. vanCDA
13Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
14Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
15Lange, Drs. L.A. deVVD
16Maeijer MA, V.PVV
17Meenen, Drs. P.H. vanD66
18Özütok, Drs. N.GL
19Lammert van RaanRaan, Drs. L. vanPvdD
20Rog, M.R.J.CDA
21Rooijen, Drs. M.J. van50PLUS
22Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
23Voordewind, Drs. J.S.CU