Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 25 juni 2019
kalender

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid i.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • wetgevingskwaliteit, Algemene wet bestuursrecht
 • strafvordering, aanpak recidive
 • het gevangeniswezen, TBS-inrichtingen, jeugdinrichtingen
 • familie- en jeugdrecht
 • rechtelijke organisatie, juridische beroepen
 • slachtofferhulp, rechtsbijstand
 • politie
 • criminaliteitsbeleid
 • terrorismebestrijding
 • adoptie
 • kansspelen
 • auteursrecht
 • bescherming persoonsgegevens
 • vreemdelingen- en asielbeleid

Tevens bereidt deze commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is P.H. (Paul) van Meenen. Ondervoorzitter is F.W. (Frank) Futselaar. Griffier is Mw. B. Hessing-Puts.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Azarkan Msc, Drs. F.DENK
2Boer, Dr. M.G.W. denD66
3Kathalijne BuitenwegBuitenweg, Dr. K.M.GL
4Dam, Mr. Ch.J.L. vanCDA
5Nico DrostDrost, N.CU
6Fritsma, Drs. S.R.PVV
7Afbeelding Gent, Dr. T. vanGent, Dr. T. vanVVD
8Groothuizen, Mr. M.D66
9Afbeelding Helder, Mr. L.M.J.S.Helder, Mr. L.M.J.S.PVV
10Hiddema, Mr. Th.U.FvD
11Kooten-Arissen LLB, F.M. vanPvdD
12Krol, H.C.M.50PLUS
13Kuik, Mr. A.CDA
14Kuiken, Drs. A.H.PvdA
15Laan-Geselschap, Drs. A.J.M.VVD
16Markuszower, Mr. G.PVV
17Nispen, Mr. M. vanSP
18Ojik, Drs. A. vanGL
19Raak, Dr. A.A.G.M. vanSP
20Staaij, Mr. C.G. van derSGP
21Toorenburg, Dr. M.M. vanCDA
22Verhoeven, Drs. K.D66
23Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Baudet, Dr. Th.H.Ph. FvD
2Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
3Niels van den BergeBerge, C.N. van denGL
4Bergkamp, Drs .V.A.D66
5Bisschop, Dr. R.SGP
6Bosman, A.VVD
7Dijck, Ir. A.P.C. vanPVV
8Dijk, Drs. J.J. vanSP
9El Yassini, Z.VVD
10Futselaar, Drs. F.W.SP
11Graaf, M. dePVV
12Ir. W.R. (Wybren) van HagaHaga, Ir. W. R. vanVVD
13Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
14Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
15Lange, Drs. L.A. deVVD
16Maeijer MA, V.PVV
17Meenen, Drs. P.H. vanD66
18Omtzigt, Dr. P.H.CDA
19Gerrit-Jan van OtterlooOtterloo, G.J.P. van50PLUS
20Özütok, Drs. N.GL
21Lammert van RaanRaan, Drs. L. vanPvdD
22Rog, M.R.J.CDA
23Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
24Voordewind, Drs. J.S.CU