Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid i.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • wetgevingskwaliteit, Algemene wet bestuursrecht
 • strafvordering, aanpak recidive
 • het gevangeniswezen, TBS-inrichtingen, jeugdinrichtingen
 • familie- en jeugdrecht
 • rechtelijke organisatie, juridische beroepen
 • slachtofferhulp, rechtsbijstand
 • politie
 • criminaliteitsbeleid
 • terrorismebestrijding
 • adoptie
 • kansspelen
 • auteursrecht
 • bescherming persoonsgegevens
 • vreemdelingen- en asielbeleid

Tevens bereidt deze commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is P.H. (Paul) van Meenen. Ondervoorzitter is M. (Michiel) van Nispen. Griffier is Mw. A. Brood.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2016-05-19 34477 - Rapportage sociaal domein  
2015-12-02 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet  
2014-08-05 33997 - Vliegramp MH17  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2022-12-07 36267 - Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen i 2e
2022-12-02 36264 - Verzamelwet gegevensbescherming i 2e
2022-11-08 36243 - Wijziging van verschillende wetten in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak i 2e

3.

Dossiers (begrotingen)

2022-11-24 36250 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2022 (Najaarsnota) 2e
2022-09-20 36200 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2023 i 1e
2022-09-06 36181 - Vijfde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 (medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne) groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2021-11-23 35974 - Initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht  
2020-10-08 35591 - Initiatiefnota over de aanpak van hufterig gedrag in het verkeer  
2020-06-12 35484 - Burgerinitiatief "Ik ben onbetaalbaar"