Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 22 maart 2019
kalender

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid i.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • wetgevingskwaliteit, Algemene wet bestuursrecht
 • strafvordering, aanpak recidive
 • het gevangeniswezen, TBS-inrichtingen, jeugdinrichtingen
 • familie- en jeugdrecht
 • rechtelijke organisatie, juridische beroepen
 • slachtofferhulp, rechtsbijstand
 • politie
 • criminaliteitsbeleid
 • terrorismebestrijding
 • adoptie
 • kansspelen
 • auteursrecht
 • bescherming persoonsgegevens
 • vreemdelingen- en asielbeleid

Tevens bereidt deze commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is P.H. (Paul) van Meenen. Ondervoorzitter is F.W. (Frank) Futselaar. Griffier is Mw. B. Hessing-Puts.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Azarkan Msc, Drs. F.DENK
2Malik AzmaniAzmani, Mr. M.VVD
3Becker MA, B.VVD
4Boer, Dr. M.G.W. denD66
5Kathalijne BuitenwegBuitenweg, Dr. K.M.GL
6Dam, Mr. Ch.J.L. vanCDA
7Fritsma, Drs. S.R.PVV
8Afbeelding Gent, Dr. T. vanGent, Dr. T. vanVVD
9Graaf LL.M, S.J.F. van der CU
10Groothuizen, Mr. M.D66
11Afbeelding Helder, Mr. L.M.J.S.Helder, Mr. L.M.J.S.PVV
12Hiddema, Mr. Th.U.FvD
13Kooten-Arissen LLB, F.M. vanPvdD
14Krol, H.C.M.50PLUS
15Kuik, Mr. A.CDA
16Kuiken, Drs. A.H.PvdA
17Laan-Geselschap, Drs. A.J.M.VVD
18Markuszower, Mr. G.PVV
19Nispen, Mr. M. vanSP
20Ojik, Drs. A. vanGL
21Raak, Dr. A.A.G.M. vanSP
22Staaij, Mr. C.G. van derSGP
23Toorenburg, Dr. M.M. vanCDA
24Verhoeven, Drs. K.D66
25Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Baudet, Dr. Th.H.Ph. FvD
2Bergkamp, Drs .V.A.D66
3Bisschop, Dr. R.SGP
4Bosman, A.VVD
5Dijck, Ir. A.P.C. vanPVV
6Dijk, Drs. J.J. vanSP
7Diks, L.I.GL
8El Yassini, Z.VVD
9Futselaar, Drs. F.W.SP
10Graaf, M. dePVV
11Ir. W.R. (Wybren) van HagaHaga, Ir. W. R. vanVVD
12Heerma, P.E.CDA
13Helvert, Drs. M.J.F. vanCDA
14Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
15Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
16Lange, Drs. L.A. deVVD
17Maeijer MA, V.PVV
18Meenen, Drs. P.H. vanD66
19Özütok, Drs. N.GL
20Lammert van RaanRaan, Drs. L. vanPvdD
21Rog, M.R.J.CDA
22Rooijen, Drs. M.J. van50PLUS
23Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
24Voordewind, Drs. J.S.CU