Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid i.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • wetgevingskwaliteit, Algemene wet bestuursrecht
 • strafvordering, aanpak recidive
 • het gevangeniswezen, TBS-inrichtingen, jeugdinrichtingen
 • familie- en jeugdrecht
 • rechtelijke organisatie, juridische beroepen
 • slachtofferhulp, rechtsbijstand
 • politie
 • criminaliteitsbeleid
 • terrorismebestrijding
 • adoptie
 • kansspelen
 • auteursrecht
 • bescherming persoonsgegevens
 • vreemdelingen- en asielbeleid

Tevens bereidt deze commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Griffier is Mw. B. Hessing-Puts.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Foto F. (Farid) AzarkanAzarkan Msc, Drs. F.DENK
2Mr. M.H. (Mirjam) Bikker (Bron: Website Christenunie.nl)Bikker, Mr. M.H.CU
3RS34562_2021_SP_Portretten_Jasper_541Dijk, Drs. J.J. vanSP
4Drs. B.J. (Joost) EerdmansEerdmans, Drs. B.J.JA21
5Corinne Ellemeet_ portret__28Ellemeet, Drs. C.E.GL
622-Ulysse EllianEllian, Mr. UVVD
7Lisa van GinnekenGinneken, L.M. vanD66
8Foto M. (Machiel) de GraafGraaf, M. dePVV
9Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denFractie-Den Haan
10R.J. (Rudmer) HeeremaHeerema, R.J.VVD
11Website CDA.nlHeerma, P.E.CDA
12Lilian HelderHelder, Mr. L.M.J.S.PVV
13Drs. B.C. (Barbara) KathmannKathmann, Drs. B.C.PvdA
14Pasfoto Marieke K.Koekkoek, M.Volt
15Mr. A. (Anne) KuikKuik, Mr. A.CDA
16Foto G. (Gidi) MarkuszowerMarkuszower, Mr. G.PVV
17fvd_meijeren_vanMeijeren, Mr. G.F.C. vanFVD
1820-Ingrid MichonMichon-Derkzen, Mr. I.J.M.VVD
19RS34563_2021_SP_Portretten_Michiel_085Nispen, Mr. M. vanSP
20Drs. H.M. (Hilde) PallandPalland, Mr. H.M.CDA
21Drs. K.P. (Kati) PiriPiri, Drs. K.P.PvdA
22Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
23Anne Marijke PodtPodt MSc, A.M.D66
24Rens-RaemakersRaemakers, Mr. R.D66
25Q.A. (Queeny-Aimée) Rajkowski MScRajkowski MSc, Q.A.VVD
26S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
27Joost-SnellerSneller MA, J.C.D66
28Kees van der Staaij (Bron: Website SGP / © Jeroen Bouman)Staaij, Mr. C.G. van derSGP
29Drs. O.C. (Ockje) Tellegen (Website VVD.nl)Tellegen, Drs. O.C.VVD
3039-Ruud VerkuijlenVerkuijlen MA, R.VVD
31Wassenberg, F.P. (Frank)Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
32Hanneke van der WerfWerf MA, J.J. van derD66
33Lisa WesterveldWesterveld, Drs. E.M.GL
34Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1RS34564_2021_SP_Portretten_Mahir_385Alkaya, M.Ö.SP
2B. (Bente) Becker MA (Bron: Website VVD.nl)Becker MA, B.VVD
3Website CDA.nlBerg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
4Marijke-van-BeukeringBeukering-Huijbregts, M.J.Th.G. vanD66
5Roelof Bisschop (Bron: Website SGP / Dirk Hol)Bisschop, Dr. R.SGP
6Don CederCeder, Mr. D.G.M.CU
7Z. (Zohair) El Yassini (Bron: Website VVD.nl)El Yassini, Z.VVD
8Foto S.R. (Sietse) FritsmaFritsma, Drs. S.R.PVV
9Website CDA.nlGeurts, J.L.CDA
10Tjeerd-de-Groot-12mbGroot, Dr. Tj.C. deD66
11N. (Nilüf) GündoğanGündoğan, N.Volt
12HammelburgHammelburg, A.R.D66
1333-Folkert IdsingaIdsinga, Mr. F.L.VVD
14fvd_jansenJansen MA. F.J.H.FVD
1514-Roelien KammingaKamminga, Drs. R.J.VVD
16Drs. D.A.N. (Daniel) Koerhuis (Bron: Website VVD.nl)Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
17Drs. A.H. (Attje) KuikenKuiken, Drs. A.H.PvdA
18Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
19RS34595_210201_SP_#07_Peter_KwintKwint, Drs. J.P.SP
20Senna MaatougMaatoug MPhil, MSc, S.GL
21Paul-van-Meenen2Meenen, Drs. P.H. vanD66
2234-Daan de NeefNeef, D. deVVD
23Drs. H. (Henk) NijboerNijboer, Drs. H.PvdA
24Website CDA.nlPeters, Drs. W.P.H.J.CDA
25Nicki Pouw-VerweijPouw-Verweij, Drs. N.J.F.JA21
26Foto R. (Raymond) de RoonRoon, Mr. R. dePVV
27Sjoerd-Sjoerdsma2Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
28Dr. B.A.W. (Bart) SnelsSnels, Dr. B.A.W.GL
29Teunissen, Ch. (Christine)Teunissen, Drs. Ch.PvdD
30Peter ValstarValstar, P.J.VVD
31Foto V.D.D. (Danai) van WeerdenburgWeerdenburg, Mr. V.D.D. vanPVV