Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 25 augustus 2019
kalender

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid i.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • wetgevingskwaliteit, Algemene wet bestuursrecht
 • strafvordering, aanpak recidive
 • het gevangeniswezen, TBS-inrichtingen, jeugdinrichtingen
 • familie- en jeugdrecht
 • rechtelijke organisatie, juridische beroepen
 • slachtofferhulp, rechtsbijstand
 • politie
 • criminaliteitsbeleid
 • terrorismebestrijding
 • adoptie
 • kansspelen
 • auteursrecht
 • bescherming persoonsgegevens
 • vreemdelingen- en asielbeleid

Tevens bereidt deze commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is P.H. (Paul) van Meenen. Ondervoorzitter is F.W. (Frank) Futselaar. Griffier is Mw. B. Hessing-Puts.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Azarkan Msc, Drs. F.DENK
2Boer, Dr. M.G.W. denD66
3Kathalijne BuitenwegBuitenweg, Dr. K.M.GL
4Dam, Mr. Ch.J.L. vanCDA
5Fritsma, Drs. S.R.PVV
6Afbeelding Gent, Dr. T. vanGent, Dr. T. vanVVD
7Groothuizen, Mr. M.D66
8Afbeelding Helder, Mr. L.M.J.S.Helder, Mr. L.M.J.S.PVV
9Hiddema, Mr. Th.U.FVD
10Krol, H.C.M.50PLUS
11Kuik, Mr. A.CDA
12Kuiken, Drs. A.H.PvdA
13Laan-Geselschap, Drs. A.J.M.VVD
14Markuszower, Mr. G.PVV
15Nispen, Mr. M. vanSP
16Ojik, Drs. A. vanGL
17Raak, Dr. A.A.G.M. vanSP
18Staaij, Mr. C.G. van derSGP
19Toorenburg, Dr. M.M. vanCDA
20Verhoeven, Drs. K.D66
21Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Baudet, Dr. Th.H.Ph. FVD
2Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
3Niels van den BergeBerge, C.N. van denGL
4Bergkamp, Drs .V.A.D66
5Bisschop, Dr. R.SGP
6Bosman, A.VVD
7Dijck, Ir. A.P.C. vanPVV
8Dijk, Drs. J.J. vanSP
9El Yassini, Z.VVD
10Futselaar, Drs. F.W.SP
11Graaf, M. dePVV
12Ir. W.R. (Wybren) van HagaHaga, Ir. W. R. vanVVD
13Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
14Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
15Maeijer MA, V.PVV
16Meenen, Drs. P.H. vanD66
17Omtzigt, Dr. P.H.CDA
18Gerrit-Jan van OtterlooOtterloo, G.J.P. van50PLUS
19Özütok, Drs. N.GL
20Lammert van RaanRaan, Drs. L. vanPvdD
21Rog, M.R.J.CDA
22Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
23Voordewind, Drs. J.S.CU