29936 - Wet beŽdigde tolken en vertalers - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14†december†2004 ingediend door de minister van Justitie, Donner†i, en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Verdonk†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een wet tot stand te brengen waarin regels worden gesteld inzake de beŽdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en integriteit van beŽdigde tolken en vertalers, waarin de wet van 6 mei 1878, houdende bepalingen omtrent de beŽedigde vertalers opgaat.

1.

Volledige titel

Regels inzake de beŽdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en de integriteit van beŽdigde tolken en vertalers (Wet beŽdigde tolken en vertalers)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden zes nota's van wijziging, een nota van verbetering en negen amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(76 stuks)

2 14†december†2004, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST82598
Koninklijke boodschap - Regels inzake beŽdiging, kwaliteit en integriteit van beŽdigde vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie en politie (Wet gerechtstolken en beŽdigde vertalers)
publicatie: 21†december†2004
 
2 14†december†2004, voorstel van wet, nr. 2     KST82599
Voorstel van wet - Regels inzake beŽdiging, kwaliteit en integriteit van beŽdigde vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie en politie (Wet gerechtstolken en beŽdigde vertalers)
publicatie: 21†december†2004
 
2 14†december†2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST82600
Memorie van toelichting - Regels inzake beŽdiging, kwaliteit en integriteit van beŽdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie en politie (Wet gerechtstolken en beŽdigde vertalers)
publicatie: 21†december†2004
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.