Besluitenlijst procedurevergadering maandag 5 juli 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering maandag 5 juli 2021
Document­datum 05-07-2021
Publicatie­datum 07-07-2021
Kenmerk C.J.M. Roovers 2021A00887 12
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 7 juli 2021

Noot:    Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten *)

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

DEF

i.v.m. agendapunt

36, 42

 

DiZa

i.v.m. agendapunt

11, 41

 

EU

i.v.m. agendapunt

35, 42

 

EZK

i.v.m. agendapunt

31

 

FIN

i.v.m. agendapunt

4, 9, 23, 32

 

J&V

i.v.m. agendapunt

3, 15, 32, 42

 

KR

i.v.m. agendapunt

5

 

OCW

i.v.m. agendapunt

32

 

SZW

i.v.m. agendapunt

8, 32

 

VWS

i.v.m. agendapunt

27

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

donderdag 8 juli 2021 11.30 - 12.30 uur openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

 • 1. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Regeling van werkzaamheden

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 8 juli 2021

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, C.J.M. Roovers - 8 juli 2021

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - 2021Z12246 Ter bespreking.

Mededelingen

Geen agendapunten Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
 
 

Algemene Zaken

Geen agendapunten

Binnenlandse Zaken

 • 3. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 juni 2021, over het bericht ’Vier grote steden willen nationale feestdag voor herdenking slavernij'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 juni 2021

Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 juni 2021, over het bericht Vier grote steden willen nationale feestdag voor herdenking slavernij' - 30950-251

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

J&V

 • 4. 
  Agendapunt:

Financiële positie gemeenten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 april 2021

Financiële positie gemeenten - 35570-B-19

Voorstel:

Volgcommissie(s):

(Desgewenst) betrokken bij plenair debat over de Voorjaarsnota

FIN

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 juni 2021

Beantwoording vragen commissie over Financiële positie gemeenten - 35570-B-23

Voorstel:

(Desgewenst) betrokken bij het plenair debat over de Voorjaarsnota

 • 5. 
  Agendapunt:

Appreciatie gewijzigd amendement Rajkowski c.s. m.b.t. extra oogmerk experimenteerbepaling en toezegging onderzoek verplichte registratie kortdurend verblijf (Kamerstuk 35648-15)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 28 juni 2021

Appreciatie van het gewijzigd amendement Rajkowski c.s. m.b.t. extra oogmerk experimenteerbepaling en toezegging onderzoek verplichte registratie kortdurend verblijf (Kamerstuk 35648-15) - 35648-16

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrokken bij stemmingen over wetsvoorstel 35648

KR

 • 6. 
  Agendapunt:

Zevende verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 juni 2021

Zevende verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming -35424-16

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 7. 
  Agendapunt:

Stand van zaken beleidsontwikkelingen burgerservicenummer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 juni 2021

Stand van zaken beleidsontwikkelingen burgerservicenummer - 27859-154

Voorstel:

Agenderen voor het nog in te plannen commissiedebat BRP

 • 8. 
  Agendapunt:

Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman over de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 juni 2021

Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman over de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets - 24515-606

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

SZW

 • 9. 
  Agendapunt:

Afschrift van de brief aan gemeenten over verdeling middelen gemeentefonds compensatiepakket coronacrisis

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 juni 2021

Afschrift van de brief aan gemeenten over verdeling middelen gemeentefonds compensatiepakket coronacrisis - 35570-B-24

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

FIN

 • 10. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 juni 2021

Toezending van de nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen) (Kamerstuk 35489) - 2021Z12203

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 11. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Meijeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 juni 2021, over censuur van bepaalde politieke opvattingen op platforms van Big Tech

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2021

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Meijeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 juni 2021, over censuur van bepaalde politieke opvattingen op platforms van Big Tech - 2021Z12398

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

DiZa

 • 12. 
  Agendapunt:

Rapport Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2021

Rapport Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden - 2021Z12377

Voorstel:

Kabinetsstandpunt afwachten

 • 13. 
  Agendapunt:

Toezending notitie "Aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën medeoverheden"

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2021

Toezending notitie "Aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën medeoverheden" - 35570-VII-104

Voorstel:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Sociaal domein (herijking Gemeentefonds)

 • 14. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het voorstel voor beleidslijn actieve openbaarmaking nota's (Kamerstuk 28362-56)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 juli 2021

Beantwoording vragen commissie over het voorstel voor beleidslijn actieve openbaarmaking nota's - 28362-57

Voorstel:

Reeds betrokken bij het notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid d.d. 5 juli 2021

 • 15. 
  Agendapunt:

Rondetafelgesprek staatsmachten 5 juli 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 juli 2021

Rondetafelgesprek staatsmachten 5 juli 2021 - 2021Z12594

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

J&V

 • 16. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer Z. over de integriteit bij gemeente Lopik, Belastingdienst en justitie en de bescherming van klokkenluiders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 juli 2021

Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer Z. over de integriteit bij gemeente Lopik, Belastingdienst en justitie en de bescherming van klokkenluiders - 2021Z12659

Voorstel:

Agenderen voor het nog ongeplande commissiedebat Huis voor Klokkenluiders.

 • 17. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 mei 2021

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35850-VII

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 juli 2021

Nota van wijziging - 35850-VII-4

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 18. 
  Agendapunt:

Reactie op advies 'Rol nemen Ruimte geven' van de Raad voor het Openbaar Bestuur

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 juli 2021

Reactie op advies 'Rol nemen Ruimte geven' van de Raad voor het Openbaar Bestuur - 2021Z12850

Voorstel:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen

 • 19. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Afschrift brief van de heer A.N. m.b.t. integrale visie op de woningmarkt

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 juli 2021

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief inzake de integrale visie op de woningmarkt - 32847-765

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 20. 
  Agendapunt:

Bekendmaking Overgangsregime Energieprestatievergoeding (EPV)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 juni 2021

Bekendmaking Overgangsregime Energieprestatievergoeding (EPV) - 30196760

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 21. 
  Agendapunt:

Toezeggingen gedaan tijdens debatten inzake energielabel

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 april 2021

Toezeggingen gedaan tijdens debatten inzake energielabel - 30196-753

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d 6 oktober 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 juni 2021

Antwoorden op vragen commissie inzake toezeggingen gedaan tijdens debatten inzake energielabel - 30196-761

Voorstel:

Betrekken bij de behandeling van brief 30196-753

 • 22. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Koerhuis en Beckerman over een maximumprijs instellen voor het fysieke energielabel (Kamerstuk 32813-695) en toezegging over de extra projectgerichte controle m.b.t. Energielabel

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 juni 2021

Reactie op de motie van de leden Koerhuis en Beckerman over een maximumprijs instellen voor het fysieke energielabel (Kamerstuk 32813-695) en toezegging over de extra projectgerichte controle m.b.t. Energielabel -30196-759

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d 6 oktober 2021

 • 23. 
  Agendapunt:

Stand van zaken over de veranderingen op het gebied van woningtaxaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 juni 2021

Stand van zaken over de veranderingen op het gebied van woningtaxaties -32847-759

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

FIN

 • 24. 
  Agendapunt:

Bewonerstevredenheidsonderzoek en derde ronde proeftuinen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 juni 2021

Bewonerstevredenheidsonderzoek en derde ronde proeftuinen - 32847-760

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d 6 oktober 2021

 • 25. 
  Agendapunt:

Afschrift besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Tilburg

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 juni 2021

Afschrift besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Tilburg - 33340-23

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 26. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op het advies "Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid" van de Commissie Gespoten PUR-schuim van de Gezondheidsraad

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 juni 2021

Kabinetsreactie op het advies "Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid" van de Commissie Gespoten PUR-schuim van de Gezondheidsraad - 32847761

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 27. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van Meldpunt inzake PURslachtoffers van 17 februari 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2021

Reactie op verzoek commissie over de brief van Meldpunt inzake PURslachtoffers van 17 februari 2021 - 32847-762

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij kabinetsreactie (zie voorgaand agendapunt: 32847-761)

VWS

 • 28. 
  Agendapunt:

Toezending rapport inzake 'Staat van de Woningmarkt 2021'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 juli 2021

Staat van de Woningmarkt 2021 - 32847-763

Voorstel:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

 • 29. 
  Agendapunt:

Actualiteit in huurbeleid en benutting woningvoorraad

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 juli 2021

Actualiteit in huurbeleid en benutting woningvoorraad - 27926-343

Voorstel:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

 • 30. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie inzake het bij de Kamer voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (Kamerstuk 27926-339)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 juli 2021

Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie inzake het bij de Kamer voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (Kamerstuk 27926-339) - 27926-342

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 31. 
  Agendapunt:

Derde ronde proeftuinen aardgasvrije wijken

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 juli 2021

Derde ronde proeftuinen aardgasvrije wijken - 32847-764

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 6 oktober 2021

Volgcommissie(s):

EZK

Overig

 
 • 32. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie inzake rapporten Werk aan Uitvoering: het versterken van de publieke dienstverlening

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 5 maart 2021

Kabinetsreactie inzake rapporten Werk aan Uitvoering: het versterken van de publieke dienstverlening - 29362-290

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

OCW, J&V, FIN, SZW

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 25 juni 2021

Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie over rapporten

Werk aan Uitvoering: het versterken van de publieke dienstverlening (Kamerstuk 29362-290) - 29362-294

Voorstel:

Betrekken bij kabinetsreactie

 • 33. 
  Agendapunt:

Stafnotitie Inventarisatie dossiers rondom digitalisering binnen cie-BiZa

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 25 juni 2021

Stafnotitie Inventarisatie dossiers rondom digitalisering binnen cie-BiZa -2021Z11913

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

aangehouden in de vorige procedurevergadering

 • 34. 
  Agendapunt:

Stafnotitie Voorkeuren kennisagenda commissie Binnenlandse Zaken 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 25 juni 2021

Stafnotitie Voorkeuren kennisagenda commissie Binnenlandse Zaken 2021 -2021Z11820

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

aangehouden in de vorige procedurevergadering

 • 35. 
  Agendapunt:

Fiche: Mededeling richtsnoeren versterking gedragscode tegen desinformatie

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 2 juli 2021 Fiche: Mededeling richtsnoeren versterking gedragscode tegen desinformatie -2021Z12599

Voorstel:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging

Volgcommissie(s):

EU

 • 36. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten*)

Vervolgstappen wetsvoorstel tot wijziging Wiv2017

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 juli 2021

Vervolgstappen wetsvoorstel tot wijziging Wiv2017 - 34588-90

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

DEF

 • 37. 
  Agendapunt:

Uitstel democratiefestival van 2021 naar 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 juli 2021

Uitstel democratiefestival van 2021 naar 2022 - 35570-VII-105

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 38. 
  Agendapunt:

Stand van zaken over de uitwerking van de motie van het lid Koerhuis over toepassing van de menselijke maat door corporaties (Kamerstuk 35570-VII-42)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 juli 2021

Stand van zaken over de uitwerking van de motie van het lid Koerhuis over toepassing van de menselijke maat door corporaties (Kamerstuk 35570-VII-42) - 27926-341

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 39. 
  Agendapunt:

Voortgang van het Kustpact

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 juli 2021

Voortgang van het Kustpact - 29383-362

Voorstel:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat NOVI

 • 40. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie inzake woonkansen in het middensegment (Kamerstuk 32847-724)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 juli 2021

Antwoorden op vragen commissie inzake woonkansen in het middensegment (Kamerstuk 32847-724) - 32847-766

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 41. 
  Agendapunt:

Digitale nalatenschap

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 juli 2021

Digitale nalatenschap - 30696-52

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een commissiedebat op een nader te bepalen tijdstip.

DiZa

 • 42. 
  Agendapunt:

Nalevingsverslag GRECO vijfde evaluatieronde

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 juli 2021

Nalevingsverslag GRECO vijfde evaluatieronde - 2021Z12785

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Integriteit

DEF, J&V, EU

 • 43. 
  Agendapunt:

Betaalbaarheid van de energietransitie in de gebouwde omgeving

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 juli 2021

Betaalbaarheid van de energietransitie in de gebouwde omgeving - 32813-780

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 6 oktober 2021

 • 44. 
  Agendapunt:

Voortgang Omgevingswet juli 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 juli 2021

Voortgang Omgevingswet juli 2021 - 2021Z13010

Voorstel:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Omgevingswet

 • 45. 
  Agendapunt:

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

7, 8 en 9 september (week 36)

 • 35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)
 • 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
 • 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

14,    15 en 16 september (week 37)

 • 35 455 (Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten))

Te agenderen debatten

 • 7. 
  Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
 • 15. 
  Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK) 24. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK)
 • 29. 
  Debat over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen (Leijten) (minister BZK)

Dertigledendebatten

 • 33. 
  Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (minister BZK)
 • 46. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

di 13-07-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg ARVODI en publicatierecht (31288-911)

do 15-07-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021 (35165-40)

do 09-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

wo 15-09-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 i van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (35851) do 16-09-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten

do 23-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

ma 04-10-2021 15.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Azarkan over effectievere aanpak van moslimdiscriminatie

wo 06-10-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

do 07-10-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 07-10-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid do 04-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 18-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 02-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

 • 47. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)

Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding Commissiedeba tBestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)

Commissiedebat Bouwregelgeving Commissiedebat BRP

Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging Commissiedebat Digitalisering Commissiedebat E-id Commissiedebat Functioneren Rijksdienst

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders Commissiedebat ICT-projecten rijksoverheid

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Commissiedebat Integriteit

Commissiedebat Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)

Commissiedebat NOVI Commissiedebat Omgevingswet

Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie) Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen) Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)

Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)

 • 48. 
  Agendapunt:

Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds) Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel Rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd) Commissiedebat Verkiezingen Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing

Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Commissiedebat Wet normering topinkomens Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging Commissiedebat Woningcorporaties Commissiedebat Woonoverlast

Rondvraag

Geen agendapunten Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

C.J.M. Roovers 2021A00887

12


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.