35570 NL - financiële nota
Miljoenennota 2021

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze financiële nota werd op 15 september 2020 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 45 moties en in de Eerste Kamer 16 moties ingediend.

3.

Documenten

(238 stuks)

2 15 september 2020, voorstel van wet, 35570 IIA, nr. 1     KST35570IIA1
Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021
 
2 15 september 2020, voorstel van wet, 35570 IIB, nr. 1     KST35570IIB1
Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021
 
2 15 september 2020, brief, nr. 1     KST355701
Brief regering; Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
 
2 15 september 2020, memorie van toelichting, 35570 B, nr. 2     KST35570B2
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021
 
2 15 september 2020, memorie van toelichting, 35570 IIA, nr. 2     KST35570IIA2
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021
 
2 15 september 2020, memorie van toelichting, 35570 IIB, nr. 2     KST35570IIB2
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021
 
2 15 september 2020, bijlage(n), nr. 2     KST355702
Brief regering; Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.