Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 9 april 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 9 april 2021
Document­datum 09-04-2021
Publicatie­datum 09-04-2021
Kenmerk C.J.M. Roovers 2021A01440 27
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 9 april 2021

Noot:

Deze procedurevergadering vindt plaats via een videoverbinding en wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer.

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

106

 

BuHaOS

i.v.m. agendapunt

106

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

106

 

DEF

i.v.m. agendapunt

37, 75, 106

 

EU

i.v.m. agendapunt

58, 102, 103

 

EZK

i.v.m. agendapunt

75, 91, 106

 

FIN

i.v.m. agendapunt

16, 17, 26, 54, 60, 95

 

I&W

i.v.m. agendapunt

15, 69, 71, 74, 75, 106

 

J&V

i.v.m. agendapunt

6, 8, 11, 37, 39, 106

 

KR

i.v.m. agendapunt

52, 106

 

LNV

i.v.m. agendapunt

69, 75, 106

 

OCW

i.v.m. agendapunt

52, 69, 75, 106

 

SZW

i.v.m. agendapunt

98, 106

 

VWS

i.v.m. agendapunt

74, 75, 106

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

donderdag 15 april 2021 12.30 - 14.00 uur openbaar

Onderwerp:

  • 1. 
    Agendapunt:

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Regeling van werkzaamheden

Overzicht verzoeken commissie-RvW Binnenlandse Zaken d.d. 15 april 2021

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, C.J.M. Roovers

  • 15 april 2021

Overzicht verzoeken commissie-RvW Binnenlandse Zaken - 2021Z05631 Voorstel:    Ter bespreking.

  • 2. 
    Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Noot:

Mededelingen

Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021

Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 11 februari 2021 Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021 - 35718-21 Ter bespreking.

Uitsluitend het deel dat de commissie Binnenlandse Zaken regardeert.

 
  • 3. 
    Agendapunt:

Noot:

Introductiedossier BiZa

Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden; https://plein2/over de kamer/commissies/introductiedossiers

  • 4. 
    Agendapunt:

Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  • 5. 
    Agendapunt:

Algemene Zaken

Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 9 maart 2021 Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2020 - 35570-I-13

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te betrekken bij begrotingsbehandeling 2022

  • 6. 
    Agendapunt:

Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces - 35784

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

  • De eerste lezing van dit grondwetsvoorstel is afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.
  • Indien niet controversieel, dan is het voorstel de inbrengdatum voor het verslag over dit wetsvoorstel te bepalen op donderdag 20 mei 2021 te 14.00 uur

Het betreft een behandeling in tweede lezing.

Deze noot geldt de agendapunten 6 t/m 11, 12 en 14.

Volgcommissie(s):

J&V

  • 7. 
    Agendapunt:

Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal - 35785

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2021 te 14:00 uur.

  • 8. 
    Agendapunt:

Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling - 35786

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2021 te 14:00 uur. . J&V

  • 9. 
    Agendapunt:

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt - 35787

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2021 te 14:00 uur.

  • 10. 
    Agendapunt:

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) - 35789

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2021 te 14:00 uur.

  • 11. 
    Agendapunt:

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim - 35790

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2021 te 14:00 uur.

J&V

Binnenlandse Zaken

 
  • 12. 
    Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 11 februari 2021 Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum -35729

Voorstel:

Noot:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2021 te 14.00 uur

Zie noot bij agendapunt 6

  • 13. 
    Agendapunt:

Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) -29 maart 2021

Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 35729-5

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

  • 14. 
    Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 24 februari 2021

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond - 35741

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 20 mei 2021 te 14.00 uur

Noot:

Zie noot bij agendapunt 6

  • 15. 
    Agendapunt:

Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) - 35546

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel dit wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling

Volgcommissie(s):

I&W

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35546-6

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

I&W

  • 16. 
    Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) -35731

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag over dit wetsvoorstel vaststellen op donderdag 22 april 2021 te 14.00 uur

Volgcommissie(s):

FIN

  • 17. 
    Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 maart 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) -35767

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag over dit wetsvoorstel vaststellen op donderdag 22 april 2021 te 14.00 uur

Volgcommissie(s):

FIN

  • 18. 
    Agendapunt:

Vijfde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 maart 2021

Vijfde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming -35424-13

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling, als hamerstuk

  • 19. 
    Agendapunt:

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 maart 2021

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen - 35772

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien dit wetsvoorstel niet controversieel wordt verklaard kan de commissie besluiten de inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op donderdag 20 mei 2021 te 14:00 uur.

  • 20. 
    Agendapunt:

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021) - 35548

Voorstel:

Wetsvoorstel is op 11 februari 2021 aangemeld voor plenaire behandeling

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 maart 2021

Tweede nota van wijziging - 35548-8

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  • 21. 
    Agendapunt:

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2020

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen - 35513

Voorstel:

Het wetsvoorstel is op 14 januari 2021 aangemeld voor plenaire behandeling en op 21 januari 2021 niet controversieel verklaard.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 april 2021

Tweede nota van wijziging - 35513-8

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  • 22. 
    Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken bij de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 februari 2021

Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken bij de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing - 35165-31

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

VSO heeft plaatsgevonden op 25 februari 2021

  • 23. 
    Agendapunt:

Visiebrief digitale identiteit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 februari 2021

Visiebrief digitale identiteit - 26643-743

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te zijner tijd te agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Digitalisering

  • 24. 
    Agendapunt:

Integriteit politieke ambtsdragers decentrale overheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 februari 2021

Integriteit politieke ambtsdragers decentrale overheden - 28844-223

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, kan deze brief worden geagendeerd voor het commissiedebat Integriteit.

  • 25. 
    Agendapunt:

ROB-advies Goede ondersteuning, sterke democratie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

ROB-advies Goede ondersteuning, sterke democratie - 35570-VII-88

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieeel kan deze brief en het advies worden geagendeerd voor het commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie

  • 26. 
    Agendapunt:

Advies ROB inzake financiële compensatie corona medeoverheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

Advies ROB inzake financiële compensatie corona medeoverheden - 35420222

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieeel kan deze brief en het advies worden betrokken bij de behandeling van wetsvoorstel TK 35731 Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen.

Volgcommissie(s):

FIN

  • 27. 
    Agendapunt:

Onderzoeksrapport inzake Democratie en Jongeren

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

Onderzoeksrapport inzake Democratie en Jongeren - 35570-VII-92

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieeel kan deze brief en het advies worden geagendeerd voor het commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie

  • 28. 
    Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies (Kamerstuk 35570-B-13)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies (Kamerstuk 35570-B-13) - 35570-B-17

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieeel kan dit Verslag voor kennisgeving worden aangenomen of worden aangemeld voor een 2-minutendebat.

  • 29. 
    Agendapunt:

Samenval voorhang besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen met reces

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 februari 2021

Samenval voorhang besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen met reces - 26643-746

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

  • 30. 
    Agendapunt:

Rapport burgemeestersonderzoek: "Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020"

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2021

Rapport burgemeestersonderzoek: "Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020" - 35570-VII-89

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard is het voorstel deze te agenderen voor een commissiedebat Aanstellingswijze burgermeester

  • 31. 
    Agendapunt:

Appreciatie van het amendement herindeling Maashorst

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 februari 2021

Appreciatie van het amendement van de leden Van der Molen en Özütok over het toevoegen van de kern Schaijk aan de gemeente Oss - 35619-13

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

Het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35619) is op 25 februari 2021 door de Kamer aangenomen.

  • 32. 
    Agendapunt:

Uitstelbrief Parlementaire Ondervraging Kinderopvangtoeslag inzake de motie van het lid Marijnissen over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 februari 2021

Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) - 35510-54

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

  • 33. 
    Agendapunt:

Onderzoek constitutionele toetsing

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 maart 2021

Onderzoek constitutionele toetsing - 35570-VII-90

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieeel kan deze brief en het onderzoek worden geagendeerd voor een ommissiedebat over het voorstel tot Constitutionele toetsing of een breder debat over de voorstellen van de Staatscommissie Parlementair stelsel.

  • 34. 
    Agendapunt:

Voortgang voorbereiding Tweede Kamerverkiezing

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 maart 2021

Voortgang voorbereiding Tweede Kamerverkiezing - 35165-35

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Verkiezingen

  • 35. 
    Agendapunt:

Tijdelijke huisvesting gebruikers Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 4 maart 2021

Tijdelijke huisvesting gebruikers Binnenhof - 34293-117

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

  • 36. 
    Agendapunt:

Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Zaak:

Begroting - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 5 maart 2021 Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 35752

Voorstel:

De inbrengdatum voor het Verslag is reeds eerder vastgesteld op 25 maart 2021. Het Verslag is inmiddels uitgebracht.

  • 37. 
    Agendapunt:

Kabinetsreactie inzake het rapport van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2021

Kabinetsreactie inzake het rapport van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 - 34588-89

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard is het voorstel de brief en de kabinetsreactie te agenderen voor het Commissiedebat IVD.

Volgcommissie(s):

DEF, J&V

  • 38. 
    Agendapunt:

Aankondiging website Organisatie rijksdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 maart 2021

Aankondiging website Organisatie rijksdienst - 31490-298

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

  • 39. 
    Agendapunt:

Rapport met de verkenning naar een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 maart 2021

Rapport met de verkenning naar een Nationaal Coördinator tegen

Discriminatie en Racisme - 30950-218

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard is het voorstel deze te agenderen voor een Commissiedebat Discriminatie en racisme.

Volgcommissie(s):

J&V

  • 40. 
    Agendapunt:

Voorbereidingen Tweede Kamerverkiezing

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 maart 2021

Voorbereidingen Tweede Kamerverkiezing - 35165-36

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Verkiezingen.

  • 41. 
    Agendapunt:

Rapport Bondgenoten in de Democratie - Jongeren en bestuurders bouwen samen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 maart 2021

Rapport Bondgenoten in de Democratie - Jongeren en bestuurders bouwen samen - 35570-VII-93

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

  • 42. 
    Agendapunt:

Toezegging evaluatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit over de periode van 2017 - 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 15 maart 2021

Toezegging evaluatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit over de periode van 2017 - 2020 - 17050-597

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Basisregistratie Personen (BRP)

  • 43. 
    Agendapunt:

Procedurele werkwijze vooropening briefstemmen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 maart 2021

Procedurele werkwijze vooropening briefstemmen - 35165-37

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard is het voorstel deze te agenderen voor het Commissiedebat Verkiezingen.

  • 44. 
    Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst? (Kamerstuk 24170240)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 maart 2021

Antwoorden op vragen commissie over politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst? - 24170-242

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien dit Verslag van een schriftelijk overleg niet controversieel wordt verklaard is het voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen of aan te melden voor een plenair VSO.

  • 45. 
    Agendapunt:

Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van de leden Paternotte en Özütok over een periodiek onderzoek naar de problematiek van racisme, antisemitisme en discriminatie (Kamerstuk 35570-VII-23)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 maart 2021

Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van de leden Paternotte en Özütok over een periodiek onderzoek naar de problematiek van racisme, antisemitisme en discriminatie (Kamerstuk 35570-VII-23) - 30950-220

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard is het voorstel deze te agenderen voor een Commissiedebat Discriminatie en racisme.

  • 46. 
    Agendapunt:

Voortgang informatieveiligheid bij de overheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 maart 2021

Voortgang informatieveiligheid bij de overheid - 26643-749

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te zijner tijd te agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Digitalisering.

  • 47. 
    Agendapunt:

Onderzoek naar benoemingsprocedures van leden van zelfstandige bestuursorganen (zbo's) en adviescolleges

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 maart 2021

Onderzoek naar benoemingsprocedures van leden van zelfstandige bestuursorganen (zbo's) en adviescolleges - 35570-VII-94

Voorstel:

Aanhouden tot de resultaten van het aangekondigde bredere onderzoek eind 2021 beschikbaar zal zijn.

  • 48. 
    Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 maart 2021

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Renovatie Binnenhof - 34293118

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

  • 49. 
    Agendapunt:

Afschrift brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inzake toepassing groene heffingskorting en toepassing artikel 220f Gemeentewet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 maart 2021

Afschrift brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inzake toepassing groene heffingskorting en toepassing artikel 220f Gemeentewet -32140-85

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

  • 50. 
    Agendapunt:

Voortgangsrapportage Digitale Toegang

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 maart 2021

Voortgangsrapportage Digitale Toegang - 26643-750

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Digitalisering

  • 51. 
    Agendapunt:

Versterking en vernieuwing lokale democratie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 maart 2021

Versterking en vernieuwing lokale democratie - 35570-VII-95

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

  • 52. 
    Agendapunt:

Toezegging bescherming Papiaments en moties Friese taal

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 maart 2021

Toezegging bescherming Papiaments en moties inzake Friese taal - 35570-VII 96

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur.

Volgcommissie(s):

OCW, KR

  • 53. 
    Agendapunt:

Voorlichting Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 maart 2021

Voorlichting Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen - 35570-VII-97

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien deze voorlichting niet controversieel wordt verklaard is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat over Bestuurlijke organisatie en democratie.

  • 54. 
    Agendapunt:

Afschrift brief aan de gemeenten inzake compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021: verdeling over gemeenten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 maart 2021

Afschrift brief aan de gemeenten inzake compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021: verdeling over gemeenten - 35420-244

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieeel kan deze brief en het advies worden betrokken bij de behandeling van wetsvoorstel TK 35731 Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen.

Volgcommissie(s):

FIN

  • 55. 
    Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 5 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (Kamerstuk 30985-46)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 maart 2021

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 5 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (Kamerstuk 30985-46) - 30985-48

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze lijst van vragen en antwoorden te betrekken bij de begrotingsbehandeling 2022

  • 56. 
    Agendapunt:

Generiek actieplan voor de verbetering van de informatiehuishouding

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 april 2021

Generiek actieplan voor de verbetering van de informatiehuishouding - 29362291

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te zijner tijd te agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Digitalisering.

  • 57. 
    Agendapunt:

Beleidsdoorlichting van de artikelen 6.2 en 6.3 van hoofdstuk VII van de rijksbegroting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 april 2021

Beleidsdoorlichting van de artikelen 6.2 en 6.3 van hoofdstuk VII van de rijksbegroting - 30985-49

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te zijner tijd te agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Digitalisering.

  • 58. 
    Agendapunt:

Groeien aan de grens

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 april 2021

Groeien aan de grens - 32851-71

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking

Volgcommissie(s):

EU

  • 59. 
    Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (Kamerstuk 33358-32)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 april 2021

Uitstel beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (Kamerstuk 33358-32) - 33358-33

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

  • 60. 
    Agendapunt:

Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 april 2021

Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) - 26643-751

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

FIN

  • 61. 
    Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen - 35517

Voorstel:

Noot:

Betrokken bij het wetgevingsoverleg Wijziging Woningwet dd. 8 maart 2021 Het wetsvoorstel is op 10 maart 2021 door de Kamer aangenomen

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2021

Derde nota van wijziging - 35517-44

Voorstel:

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  • 62. 
    Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet in verband met het reguleren van huurprijzen (Wet eerlijke huur)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P.H.M. Smeulders (GroenLinks) - 30 maart 2021

Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet in verband met het reguleren van huurprijzen (Wet eerlijke huur) -35782

Voorstel:

Aanhouden totdat het advies van de Raad van State zal zijn ontvangen en bekend is of en zo ja door wie de verdediging van dit initiatiefwetsvoorstel zal worden overgenomen

  • 63. 
    Agendapunt:

Verlenging termijn voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 februari 2021

Verlenging termijn voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen) - 32847-718

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel de inbrengdatum voor een schriftelijk overleg vast te stellen op 22 april 2021 te 14.00 uur.

Aangezien het een voorhangprocedure betreft die loopt tot en met 5 april 2021 is de minister van BZK verzocht de voorhangtermijn met enkele weken te verlengen.

  • 64. 
    Agendapunt:

Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 maart 2021

Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen - 33118-184

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 13 april 2021. De minister van BZK is verzocht de voorhangtermijn met enkele weken te verlengen.

Indien niet controversieel, is het voorstel de inbrengtermijn voor een schriftelijke overleg (SO) te bepalen op donderdag 22 april 2021 te 14.00 uur.

  • 65. 
    Agendapunt:

Voorhang Wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 april 2021

Voorhang Wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie -32757-179

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

  • De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 2, zevende lid, van de Woningwet en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van

State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. De voorhangtermijn bedraagt 4 weken.

  • Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een schritelijk overleg (SO) en de inbrengdatum te bepalen op donderdag 22 april 2021 te 14.00 uur.
  • 66. 
    Agendapunt:

Invulling aan de gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten (Kamerstuk 32847-610)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 februari 2021

Invulling aan de gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten (Kamerstuk 32847-610) - 32847-721

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Woningbouwopgave

  • 67. 
    Agendapunt:

Voortgang en ontwikkelingen op gebied van taxaties voor woningaankoop

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 februari 2021

Voortgang en ontwikkelingen op gebied van taxaties voor woningaankoop -32847-719

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

  • 68. 
    Agendapunt:

Maandrapportage januari 2021 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 februari 2021

Maandrapportage januari 2021 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet - 33118-177

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Omgevingswet

  • 69. 
    Agendapunt:

Reactie op het RLI-advies: Stop Bodemdaling in veengebieden - Het Groene Hart als voorbeeld

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

Reactie op het RLI-advies: Stop Bodemdaling in veengebieden - Het Groene Hart als voorbeeld - 32813-662

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Volgcommissie(s):

LNV, OCW, I&W

  • 70. 
    Agendapunt:

Afschrift brief aan de gemeente Rotterdam over het besluit van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam inzake de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) -33340-22

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

  • 71. 
    Agendapunt:

Reactie op het RLi advies 'Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen.'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

Reactie op het RLi advies 'Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen.' - 34682-79

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in de plannen commissiedebat Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Volgcommissie(s):

I&W

  • 72. 
    Agendapunt:

Contouren Volkshuisvestingsfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2021

Contouren Volkshuisvestingsfonds - 32847-720

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

  • 73. 
    Agendapunt:

Onderzoek naar verplichte stedelijke herverkaveling

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2021

Onderzoek naar verplichte stedelijke herverkaveling - 35133-40

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Omgevingswet

  • 74. 
    Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over acties lood in drinkwater (Kamerstuk 27625-506)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 februari 2021

Antwoorden op vragen commissie over acties lood in drinkwater - 27625-526

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

I&W, VWS

  • 75. 
    Agendapunt:

Afronding nahangprocedure Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 februari 2021

Afronding nahangprocedure Nationale Omgevingsvisie (NOVI) - 34682-80

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat NOVI

Volgcommissie(s):

I&W, EZK, LNV, VWS, OCW, DEF

  • 76. 
    Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake de motie van het lid Beckerman over de huurprijzen in de sociale sector bevriezen (Kamerstuk 3548813)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 februari 2021

Reactie op verzoek commissie inzake de motie van het lid Beckerman over de huurprijzen in de sociale sector bevriezen - 35488-17

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

  • 77. 
    Agendapunt:

Woonkansen in het middensegment

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 februari 2021

Woonkansen in het middensegment - 32847-724

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze breief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Woningbouwopgave

  • 78. 
    Agendapunt:

Resultaten tweede tranche Woningbouwimpuls

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 februari 2021

Resultaten tweede tranche Woningbouwimpuls - 32847-725

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Woningbouwopgave

  • 79. 
    Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting

2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald (Kamerstuk 29 453, nr. 524)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2021

Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald - 29453531

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

  • 80. 
    Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake Unie van Waterschappen (UvW) brief over klimaatbestendig bouwen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2021

Reactie op verzoek commissie inzake Unie van Waterschappen (UvW) brief over klimaatbestendig bouwen - 30196-748

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021

  • 81. 
    Agendapunt:

Uitkomst aanpak goed verhuurderschap

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2021

Uitkomst aanpak goed verhuurderschap - 27926-337

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

  • 82. 
    Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) m.b.t. ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2021

Reactie op verzoek commissie over de reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) m.b.t. ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen - 32757-178

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Bouwregelgeving

  • 83. 
    Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de

Belangenvereniging Vrij Wonen (BVVW) 'Mensen worden met Kerst hun woning uitgezet'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 februari 2021

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Belangenvereniging Vrij Wonen (BVVW) 'Mensen worden met Kerst hun woning uitgezet' - 32847-726

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te betrekken bij een schriftelijk overelg over de voorgehangen Wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen (zie agendapunt.....)

  • 84. 
    Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de uitwerking roadmap Route2022 (implementatie Omgevingswet)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 februari 2021

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de uitwerking roadmap Route2022 (implementatie Omgevingswet) - 2021Z03931

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Omgevingswet

  • 85. 
    Agendapunt:

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis, moties m.b.t. Nationaal Isolatieprogramma en Warmtefonds

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 maart 2021

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis, moties m.b.t. Nationaal Isolatieprogramma en Warmtefonds - 32813-667

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021

  • 86. 
    Agendapunt:

Nadere informatie over de evaluatie van de proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Eerste Kamer

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 maart 2021

Nadere informatie over de evaluatie van de proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Eerste Kamer - 2021Z04158

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Bouwregelgeving

  • 87. 
    Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Nijboer c.s. over dekking voor het bevriezen van de huren door het verlagen van de BIK met 200 miljoen (Kamerstuk 35118-180)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 maart 2021

Uitvoering van de motie van het lid Nijboer c.s. over dekking voor het bevriezen van de huren door het verlagen van de BIK met 200 miljoen -32847-727

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

  • 88. 
    Agendapunt:

Maandoverzicht februari aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 maart 2021

Maandoverzicht februari Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet -33118-182

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Omgevingswet

  • 89. 
    Agendapunt:

Integraal Financieel Beeld van de stelselherziening Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 maart 2021

Integraal Financieel Beeld van de stelselherziening Omgevingswet - 33118183

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Omgevingswet

  • 90. 
    Agendapunt:

Regeling Volkshuisvestingsfonds en openstelling loket

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 maart 2021

Regeling Volkshuisvestingsfonds en openstelling loket - 32847-728

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

  • 91. 
    Agendapunt:

Huurregelgeving ter uitwerking Klimaatakkoord

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 maart 2021

Huurregelgeving ter uitwerking Klimaatakkoord - 32813-673

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021

Volgcommissie(s):

EZK

  • 92. 
    Agendapunt:

Samenwerkingsafspraken NOVI

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 maart 2021

Samenwerkingsafspraken NOVI - 34682-81

Voorstel:

Noot:

Overlaten aan individuele leden / fracties.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat NOVI

  • 93. 
    Agendapunt:

Isolatiestandaard en Streefwaardes voor woningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 maart 2021

Isolatiestandaard en Streefwaardes voor woningen - 30196-749

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021

  • 94. 
    Agendapunt:

Voorbeeldpakketten opgaven en middelen woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 maart 2021

Voorbeeldpakketten opgaven en middelen woningcorporaties - 29453-532

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Woningcorporaties

  • 95. 
    Agendapunt:

Uitkomsten Platform Hypotheken 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 maart 2021

Uitkomsten Platform Hypotheken 2020 - 32847-729

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

Volgcommissie(s):

FIN

  • 96. 
    Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan het netwerk van de zes provincies en de colleges van burgermeester en wethouders van de krimpgemeenten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 maart 2021

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan het netwerk van de zes provincies en de colleges van burgermeester en wethouders van de krimpgemeenten - 31757-103

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat NOVI

  • 97. 
    Agendapunt:

Pilotstudie 1: Doorwerking nationale ruimtelijke belangen -buisleidingen en inrichtingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 maart 2021

Pilotstudie 1: Doorwerking nationale ruimtelijke belangen - buisleidingen en inrichtingen - 33118-185

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Omgevingswet/commsiedebat NOVI

  • 98. 
    Agendapunt:

Kabinetsinzet om huisuitzettingen te voorkomen door gevolgen van de coronacrisis

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 maart 2021

Kabinetsinzet om huisuitzettingen te voorkomen door gevolgen van de coronacrisis - 32847-730

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

SZW

  • 99. 
    Agendapunt:

Rapport wettelijke evaluatie Kadaster

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 maart 2021

Rapport wettelijke evaluatie Kadaster - 25268-198

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te betrekken bij de begrotingsbehandeling 2022

  • 100. 
    Agendapunt:

Reactie op de uitvoering van de moties en amendementen i.v.m. toeristische verhuur

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 april 2021

Reactie op de uitvoering van de moties en amendementen i.v.m. toeristische verhuur van woonruimte - 35353-41

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te zijner tijd te betrekken bij de nadere informatie die volgt wanneer er meer zicht is op de verdere ontwikkelingen en in welke mate gemeenten gebruik hebben gemaakt van de Wet toeristische verhuur van woonruimte.

  • 101. 
    Agendapunt:

Voortgang Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 april 2021

Voortgang Omgevingswet - 2021Z05569

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Omgevingswet

  • 102. 
    Agendapunt:

Overig

Fiche: Mededeling over Europees burgerinitiatief "Minority SafePack"

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 februari 2021 Fiche: Mededeling over Europees burgerinitiatief "Minority SafePack" - 221123056

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, dan is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur

Volgcommissie(s):

EU

  • 103. 
    Agendapunt:

Fiche: Verslag EU-Burgerschapsrapport 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 maart 2021 Fiche: Verslag EU-Burgerschapsrapport 2020 - 22112-3059

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Indien niet controversieel, is het voorstel deze brief te agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie

Volgcommissie(s):

EU

  • 104. 
    Agendapunt:

Eindrapport van het parlementaire onderzoek naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties "Klem tussen balie en beleid"

Zaak:

Parlementair onderzoeksrapport - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 25 februari 2021

Eindrapport van het parlementaire onderzoek naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties "Klem tussen balie en beleid" - 35387

Voorstel:

Kabinetstandpunt vragen

  • 105. 
    Agendapunt:

Brief van het Presidium over de gewijzigde motie Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35 510, nr. 51) over de opzet en vorm van een parlementaire enquête teneinde de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten

Zaak:

Overig - voorzitter van het Presidium, K. Arib (PvdA) - 3 maart 2021

Brief van het Presidium over de gewijzigde motie Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35 510, nr. 51) over de opzet en vorm van een parlementaire enquête teneinde de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten - 2021Z04096

Voorstel:

De staf van de commissie verzoeken een notitie op te stellen over het proces m.b.t. de instelling van een parlementaire enquête

  • 106. 
    Agendapunt:

Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissie

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, J.Z.C.M. Tielen (VVD) - 9 februari 2021

Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissies - 2021Z02627

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Inbrengtermijn voor feitelijke vragen ten behoeve van het verslag over de Slotwet 2020 en voor de feitelijke vragen over het Jaarverslag 2020 en over het rapport van de Algemene Rekenkamer is centraal vastgesteld op donderdag 27 mei 2021 te 14.00 uur. Aan de bewindspersonen en de Algemene Rekenkamer zal verzocht worden de antwoorden uiterlijk dinsdag 8 juni 2020 bij de Kamer in te dienen.

Ter bespreking:

  • 1. 
    Wenst u een wetgevingsoverleg te voeren over het Jaarverslag

2020 en de Slotwet?

  • 2. 
    Wenst u een of meer rapporteurs te benoemen?
  • 3. 
    Heeft u behoefte aan een technische briefing van de Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsrapport bij het Jaarverslag

2020?

Volgcommissie(s):

Ter informatie: de commissie Financiën organiseert op maandag 10 mei van 14.00 tot 16.30 uur een digitaal evenement om leden en medewerkers te introduceren in de begrotings- en verantwoordingscyclus, waaraan ook belangrijke spelers als het ministerie van Financiën, de Algemene

Rekenkamer, het CPB en de Raad van State zullen deelnemen. Meer informatie volgt spoedig.

BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

  • 107. 
    Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 april 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden) -35801

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 22 april 2021 te 14.00 uur

  • 108. 
    Agendapunt:

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

20, 21 en 22 april 2021 (week 16)

-VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 244)

-Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)

-35 552-(R2148) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))

11,    12 en 13 mei 2021 (week 19)

-35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)

Te agenderen debatten

  • 1. 
    Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
  • 10. 
    Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
  • 12. 
    Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK) 1. 26. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
  • 39. 
    Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp)

(staatssecretaris BZK)

  • 70. 
    Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
  • 73. 
    Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK) 75. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
  • 83. 
    Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)

Dertigledendebatten

  • 1. 
    Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
  • 2. 
    Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
  • 4. 
    Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
  • 27. 
    Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
  • 41. 
    Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
  • 46. 
    Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
  • 55. 
    Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
  • 109. 
    Agendapunt:

Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 15-04-2021 12.30 - 14.00 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 22-04-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 22-04-2021 13.00 - 16.30 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

do 20-05-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Rondvraag

Geen agendapunten Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

C.J.M. Roovers 2021A01440

27


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.