35786 NL - wetsvoorstel
Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (tweede lezing)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 april 2021 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren i.

 

Met de bekendmaking van de wet van 9 maart 2018 (Stb. 2018, 86) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. 35786 is die tweede lezing. De Grondwet wordt als volgt gewijzigd: Voor hoofdstuk 1 wordt een ongenummerd artikel ingevoegd, luidende: Algemene bepaling De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

1.

Volledige titel

Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(36 stuks)

2 31 maart 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST357862
Voorstel van wet
 
2 31 maart 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357863
Memorie van toelichting
 
2 1 april 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST357861
Koninklijke boodschap
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.