35767 NL - wetsvoorstel
Wijziging begroting gemeentefonds 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 maart 2021 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren i, en de staatssecretaris van Financiën, Vijlbrief i.

 

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van het gemeentefonds inzake Coronamaatregelen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

2.

Documenten

(13 stuks)

2 16 maart 2021, voorstel van wet, nr. 1     KST357671
Voorstel van wet
 
2 16 maart 2021, memorie van toelichting, nr. 2     KST357672
Memorie van toelichting
 
2 21 mei 2021, verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST357673
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.