35767 NL - wetsvoorstel
Derde incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 (coronamaatregelen)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 maart 2021 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren i, en de staatssecretaris van Financiën, Vijlbrief i.

 

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van het gemeentefonds inzake Coronamaatregelen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

2.

Documenten

(14 stuks)

2 16 maart 2021, voorstel van wet, nr. 1     KST357671
Voorstel van wet
 
2 16 maart 2021, memorie van toelichting, nr. 2     KST357672
Memorie van toelichting
 
2 21 mei 2021, verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST357673
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.