Voorstel Eerste Kamer voor parlementair onderzoek naar effectiviteit anti-discriminatiewetgeving

dinsdag 2 februari 2021, 19:14

DEN HAAG (PDC i) - De Eerste Kamer heeft een voorstel ontvangen voor een onderzoek naar de effectiviteit van anti-discriminatiewetgeving. Het onderzoek zou zich voornamelijk moeten richten op de oorzaken en opeenvolgende oplossingen voor het verschil tussen de wetgeving en de naleving hiervan in de praktijk.

Het voorstel werd ingediend door een tijdelijke commissie die werd aangesteld na een motie van senatoren Paul Rosenmöller i (Groenlinks) en Annemarie Jorritsma i (VVD). De motie stelde vast dat er een gat zit tussen anti-discriminatiewetgeving op papier en de naleving hiervan in de realiteit. Het voorstel richt zich grotendeels op de rol van het parlement in het wetgevingsproces en het controleren van de uitvoering van het beleid.

Recentelijk kondigde Minister Kajsa Ollongren i van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties al een staatscommissie aan om onderzoek te doen naar de effecten van anti-discriminatie beleid op burgers. De Eerste Kamer commissie betoogt dat er geen sprake is van overlap, aangezien haar onderzoek zich op de rol van het parlement richt.

Bron: Eerstekamer.nl