Eerste Kamer gaat systematische discriminatie onderzoeken

dinsdag 3 november 2020, 13:48
gewijzigd

DEN HAAG (PDC i) - Er komt in de Eerste Kamer een parlementair onderzoek naar systematische discriminatie in Nederland. Na pleidooien van VVD-fractievoorzitter Annemarie Jorritsma i en GroenLinks-fractievoorzitter Paul Rosenmöller i is een door elf fracties ondertekende motie aangenomen om tot zo'n onderzoek te besluiten. De motie werd ingediend tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer en een week later bij de stemmingen aangenomen.

De motie vraagt allereerst een tijdelijke bijzondere commissie in te stellen, die de vraagstelling moet uitwerken en de reikwijdte van het onderzoek moet bepalen. Daarna kan de Kamer besluiten over het parlementair onderzoek zelf. Volgende week stemt de Kamer over de motie.

De Eerste Kamer voerde eerder, in 2012, een parlementair onderzoek uit naar privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten.

Bron: www.eerstekamer.nl, Kamerstuk 35570 E