35577 NL - wetsvoorstel
Wet aanpassing box 3 (aanpassing van de belastingheffing over sparen en beleggen in de inkomstenbelasting)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 september 2020 ingediend door de staatssecretaris van Financiën, Vijlbrief i.

 

Voorstel voor aanpassing van de vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2021 wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd, worden de grenzen van de drie schijven aangepast en stijgt het tarief naar 31 procent.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2021. (Zie de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Belastingplan 2021.)

1.

Volledige titel

Wijziging van enkele wetten houdende aanpassing van de belastingheffing over sparen en beleggen in de inkomstenbelasting (Wet aanpassing box 3)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Documenten

(37 stuks)

2 15 september 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST355772
Voorstel van wet
 
2 15 september 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST355773
Memorie van toelichting
 
2 16 september 2020, koninklijke boodschap, nr. 1     KST355771
Koninklijke boodschap
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.