Dr. J.A. (Hans) Vijlbrief

foto Dr. J.A. (Hans) Vijlbrief
bron: Rijksoverheid.nl / Martijn Beekman
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Hans Vijlbrief (1963) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris Mijnbouw (met name de Groningse problematiek) in het kabinet-Rutte IV i. Daarvoor was hij vanaf 29 januari 2020 staatssecretaris van Financiën. De heer Vijlbrief was in 2018-2020 voorzitter van de Eurogroup working group in Brussel. Van 2011 tot 2018 was hij thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. Bovendien was hij voorzitter van het Europese noodfonds EFSF. Voor 2011 bekleedde hij verschillende functies bij onder meer het ministerie van Economische Zaken. Zo was hij directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging en voor Economische Politiek. Van 2000 tot 2010 was de heer Vijlbrief hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was van 31 maart 2021 tot 10 januari 2022 Tweede Kamerlid voor D66.

D66
in de periode 2020-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Voornamen (roepnaam)

Johannes Alexander (Hans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 17 augustus 1963

3.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/14)

 • thesaurier-generaal, ministerie van Financiën, van 1 juli 2011 tot 1 februari 2018
 • voorzitter Eurogroup working group in Brussel, van 1 februari 2018 tot 29 januari 2020
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale zaken), van 29 januari 2020 tot 10 januari 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 maart 2021 tot 10 januari 2022
 • staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (belast met mijnbouw en mededinging), vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van Financiën belast met: 1. Fiscaliteit; 2. Belastingdienst, inclusief FIOD; 3. Financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden; 4. Exportkredietverzekeringen en -faciliteiten; 5. Holland Casino en Staatsloterij; 6. Muntwezen; 7. Domeinen Roerende Zaken
 • Is als staatssecretaris van EZK belast met 1. Mijnbouw, waaronder begrepen de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen; 2. Nationaal Programma Groningen; 3. mededinging, voor zover het betreft het kartelverbod, het verbod op misbruik van economische machtspositie, fusies en overnames, markt en overheid, financiële transparantie en het wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven; 4. flitsgiettechnologie.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/3)
 • voorzitter Economic Policy Committee van de Europese Unie, van 2012 tot 2014
 • voorzitter Raad van Bestuur EFSF, van maart 2014 tot januari 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 2020 de Wet aanpassing box 3 (Stb. 546) tot stand. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar het belasten van het werkelijke rendement op vermogen. Kleinere vermogens worden ontzien. (35.577)
 • Bracht in 2020 de Wet vliegbelasting (Stb. 549) tot stand. Het betreft een belasting per vertrekkende passagier (een vliegticketbelasting), waarbij de transferpassagier is uitgesloten, en een belasting per vertrekkend vrachtvliegtuig op basis van gewicht en geluidsklasse. Het wetsvoorstel werd in 2019 ingediend door staatssecretaris Snel. (35.205)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.