Artikel 131: - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 januari 2021
kalender

Artikel 131:

130
Artikel 131
132

Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat zijn nationale wetgeving, met inbegrip van de statuten van zijn nationale centrale bank, verenigbaar is met de Verdragen en met de statuten van het ESCB en van de ECB.