Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 28 mei 2020

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 28 mei 2020
Document­datum 28-05-2020
Publicatie­datum 03-06-2020
Kenmerk 2019A04682 15
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 3 juni 2020

Noot:    Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Deze procedurevergadering wordt via videoverbinding gehouden en wordt niet

gewebstreamd. In aanvulling op de besluitenlijst wordt ook een woordelijk verslag

van deze vergadering opgemaakt en gepubliceerd. Geaccrediteerde journalisten

kunnen in de Kamer de vergadering via een meeluisterverbinding live volgen. Zij

dienen zich daarvoor aan te melden via persvoorlichting@tweedekamer.nl of 070 -318 3003. Voor verdere informatie over het aangepaste vergaderregime wordt

verwezen naar de brief van de Kamervoorzitter van 9 april 2020.

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

DEF

i.v.m. agendapunt

34

 

FIN

i.v.m. agendapunt

6, 20, 21

 

J&V

i.v.m. agendapunt

46

 

SZW

i.v.m. agendapunt

2

 

VWS

i.v.m. agendapunt

34, 46

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 mei

2020

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Algemene Zaken

 • 2. 
  Agendapunt:    Afschrift van de Koninklijke besluiten houdende benoeming van de

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren, tot vice-minister-president en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

Zaak:    Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2020

Afschrift van de Koninklijke besluiten houdende benoeming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren, tot viceminister-president en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister - 34700-73

Besluit:    Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):    SZW

 
 • 3. 
  Agendapunt:

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 19 mei 2020 Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2019 - 35300-III-11

Besluit:

Desgewenst betrekken bij het Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken 2019.

 • 4. 
  Agendapunt:

Jaarverslag van de Koning 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 mei 2020 Jaarverslag van de Koning 2019 - 35470-I-1

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

 • 5. 
  Agendapunt:

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 mei 2020 Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2019 - 35470-III-1

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

 • 6. 
  Agendapunt:

Slotwet van de Koning 2019

Zaak:

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 mei 2020 Slotwet van de Koning 2019 - 35470-I

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 7. 
  Agendapunt:

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019

Zaak:

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 mei 2020 Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2019 - 35470-III

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

 • 8. 
  Agendapunt:

Binnenlandse Zaken

Actualisatie meerjarige personeelsplannen 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 mei 2020

Actualisatie meerjarige personeelsplannen 2019 - 31490-278

Besluit:

Desgewenst betrekken bij het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019.

 • 9. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit digitale overheid (Kamerstuk 34972-45)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 mei 2020

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit digitale overheid -34972-46

Besluit:

Agenderen voor het notaoverleg Digitalisering. Dit notaoverleg omvat de AO's ICT, Functioneren Rijkdienst en Digitale overheid waartoe de commissie eerder heeft besloten.

 • 10. 
  Agendapunt:

Nieuwe ontwikkelingen beleidsinzet bescherming democratie tegen desinformatie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 mei 2020

Nieuwe ontwikkelingen beleidsinzet bescherming democratie tegen desinformatie - 30821-112

Besluit:

Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging

 • 11. 
  Agendapunt:

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 mei 2020

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019 - 31490-279

Besluit:

Desgewenst betrekken bij het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019.

 • 12. 
  Agendapunt:

Jaarverslag Gemeentefonds 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2020

Jaarverslag Gemeentefonds 2019 - 35470-B-1

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

 • 13. 
  Agendapunt:

Jaarverslag Provinciefonds 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2020

Jaarverslag Provinciefonds 2019 - 35470-C-1

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

 • 14. 
  Agendapunt:

Jaarverslag Staten Generaal 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2020

Jaarverslag Staten Generaal 2019 - 35470-IIA-1

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

 
 • 15. 
  Agendapunt:

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2020

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 - 35470-IIB-1

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

 • 16. 
  Agendapunt:

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2020

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 -35470-VII-1

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

 • 17. 
  Agendapunt:

Slotwet Staten Generaal 2019

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2020

Slotwet Staten Generaal 2019 - 35470-IIA

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

 • 18. 
  Agendapunt:

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2020

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 - 35470-IIB

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

 • 19. 
  Agendapunt:

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2020

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 -35470-VII

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

 
 • 20. 
  Agendapunt:

Slotwet Provinciefonds 2019

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2020

Slotwet Provinciefonds 2019 - 35470-C

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 21. 
  Agendapunt:

Slotwet Gemeentefonds 2019

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2020

Slotwet Gemeentefonds 2019 - 35470-B

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 22. 
  Agendapunt:

Mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 mei 2020

Mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen - 35165-21

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 11 juni te 14:00 uur.

 • 23. 
  Agendapunt:

Datacenters in Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 27 mei 2020

Datacenters in Nederland - 26643-684

Besluit:

Agenderen voor een notaoverleg Digitalisering. Dit notaoverleg omvat de AO's ICT, Functioneren Rijkdienst en Digitale overheid.

 • 24. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Sluiting heffingsvermindering nieuwbouw

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 mei 2020

Sluiting heffingsvermindering nieuwbouw - 30196-710

Besluit:

Agenderen voor het notaoverleg Bouwen.

 • 25. 
  Agendapunt:

Betaalbaar wonen voor starters en mensen met een middeninkomen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2020

Betaalbaar wonen voor starters en mensen met een middeninkomen -2020Z08832

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Staat van de volkshuisvesting en Staat

 

van de woningmarkt.

 • 26. 
  Agendapunt:

Voorhang wijziging diverse besluiten ivm de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2020

Voorhang wijziging diverse besluiten ivm de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels - 30196-711

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 4 juni te 14.00 uur.

Noot:

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 2, zesde lid, van de Woningwet en artikel 23.5, eerste lid, van de Omgevingswet. Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. De voorhangprocedure eindigt op 12 juni 2020.

 • 27. 
  Agendapunt:

Reactie op brief Woonbond over specifieke knelpunten in relatie tot huishoudens die huurder of woningzoekende zijn ten tijde van de coronacrisis

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 mei 2020

Reactie op brief Woonbond over specifieke knelpunten in relatie tot huishoudens die huurder of woningzoekende zijn ten tijde van de coronacrisis -32847-647

Besluit:

Desgewenst betrekken bij het nog te ontvangen antwoord van de minister van BZK over de wijze waarop zij voornemens is om uitvoering te geven aan de motie-Kox2 over een huurstop.

 • 28. 
  Agendapunt:

Rapport "Actualisatie Zeeland in Stroomversnelling"

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 mei 2020

Rapport "Actualisatie Zeeland in Stroomversnelling" - 33358-25

Besluit:

Aanhouden totdat nadere informatie over het resultaat van bestuurlijke besluitvorming is ontvangen.

 • 29. 
  Agendapunt:

Maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2020

Maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis - 32847-650

Besluit:

Agenderen voor het notaoverleg Bouwen.

 • 30. 
  Agendapunt:

Nahang Besluit Woningbouwimpuls 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2020

Nahang Besluit Woningbouwimpuls 2020 - 32847-648

Besluit:

Agenderen voor een notaoverleg Bouwen.

 • 31. 
  Agendapunt:

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2020

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet - 33118-145

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Omgevingswet.

 • 32. 
  Agendapunt:

Cycliciteit van de woningmarkt

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2020

Cycliciteit van de woningmarkt - 32847-649

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor een notaoverleg Bouwen.

Agenderen voor een algemeen overleg Staat van de volkshuisvesting en Staat van de woningmarkt.

 • 33. 
  Agendapunt:

Huurbeleid in tijden van corona: Gericht problemen voorkomen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2020

Huurbeleid in tijden van corona: Gericht problemen voorkomen - 27926-320

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 4 juni 2020 te 14.00 uur

Noot:

Zie ook rondvraagpunt van het lid Smeulders, agendapunt 57

 • 34. 
  Agendapunt:

Overig

Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2019

Zaak:

Nationale ombudsman - Nationale ombudsman, R.F.B. van Zutphen - 14 mei 2020

Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2019 - 35388

Besluit:

Bewindspersoon verzoeken om de Kamer een kabinetsreactie op het

Jaarverslag toe te zenden.

Besluit:

Er zal te gelegener tijd een gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2019 worden gepland.

Volgcommissie(s):

VWS, DEF

 • 35. 
  Agendapunt:

Verslag over het burgerinitiatief ’Stop de Hondenbelasting'

Zaak:

Verzoekschrift - , - 1 april 2020

Verslag over het burgerinitiatief ’Stop de Hondenbelasting' - 35364-2

Besluit:

Er zal een gesprek worden gepland met de initiatiefnemers om gelegenheid te bieden het burgerinitiatief nader toe te lichten.

 • 36. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

2019 bij het Provinciefonds

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 20 mei 2020

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Provinciefonds - 35470-C-2

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

 

2019.

 • 37. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

2019 bij het Gemeentefonds

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 20 mei 2020

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Gemeentefonds - 35470-B-2

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

 • 38. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 20 mei 2020

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 35470-VII-2

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

 • 39. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

2019 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 20 mei 2020

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten - 35470-III-2

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

 • 40. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

2019 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 20 mei 2020

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de

Kiesraad 2019 - 35470-IIB-2

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

 • 41. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

2019 bij de Staten Generaal

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 20 mei 2020

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Staten Generaal - 35470-IIA-2

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

 • 42. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

2019 bij de Koning

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 20 mei 2020

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Koning - 35470-I-2

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet

2019.

 • 43. 
  Agendapunt:

Stafnotitie Suppletoire begroting BiZa i.v.m. Voorjaarsnota 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 24 mei 2020

Stafnotitie Suppletoire begroting BiZa i.v.m. Voorjaarsnota 2020 - 2020Z09229

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de inbreng feitelijke vragen over de suppletoire begroting Binnenlandse Zaken i.v.m. Voorjaarsnota 2020 d.d. 2 juni te 14.00 uur.

 • 44. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 9 mei 2019 Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie - 35202-(R2126)

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

 • 45. 
  Agendapunt:

Rapport Gezondheidsraad nieuwe vormen lijkbezorging

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 mei 2020

Rapport Gezondheidsraad nieuwe vormen lijkbezorging - 30696-49

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

 • 46. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op de jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 mei 2020

Kabinetsreactie op de jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens - 33826-34

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Discriminatie.

Volgcommissie(s):

VWS, J&V

 • 47. 
  Agendapunt:

Organisatieontwikkeling Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 mei 2020

Organisatieontwikkeling Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-765

Besluit:

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat verzoeken de behandeling over te nemen.

 • 48. 
  Agendapunt:

Actualisatie Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 mei 2020

Actualisatie Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021 - 26643-683

Besluit:

Agenderen voor een notaoverleg Digitalisering. Dit notaoverleg omvat de AO's ICT, Functioneren Rijkdienst en Digitale overheid.

 • 49. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over toezicht en handhaving op het gebied van integriteit (Kamerstuk 35351-2)

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 25 mei 2020 Beantwoording vragen commissie over toezicht en handhaving op het gebied van integriteit (Kamerstuk 35351-2) - 35351-3

Besluit:

Agenderen voor het WGO over de Raming 2021 op 8 juni 2020.

 • 50. 
  Agendapunt:

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018motie-Van der Molen/Özütok over een wettelijke inspanningsverplichting ter bevordering van de informatiebeveiliging bij het Rijk

Zaak:

Motie - Tweede Kamerlid, H. van der Molen (CDA) - 20 juni 2019

Motie van de leden Van der Molen en Özütok over een wettelijke inspanningsverplichting ter bevordering van de informatiebeveiliging bij het Rijk - 35200-VII-11

Besluit:

De betreffende leden zullen samen met de commissiestaf een voorlichtingsvraag aan de Raad van State formuleren. In de volgende procedurevergadering zal hierop worden teruggekomen.

 • 51. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning

Nederlandse gebarentaal)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.P. van Laar (PvdA) - 3 oktober 2016 Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal) - 34562

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 27 mei 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 34562-9

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Planning der werkzaamheden

 • 52. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag van de Koning 2019 (TK 35470-I-1)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (TK 35470-III-2) (vragen aan de regering) do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet van de Koning 2019 (TK 35470-I)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (TK 34570-VII) do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Staten Generaal (TK 35470-IIA-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (TK 35470-III-1)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Staten Generaal (TK 35 470-IIA) (vragen aan de regering)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragenJ aarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK 35470-IIB-1)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Koning (TK 35470-I-2) (vragen aan de regering)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Gemeentefonds 2019 (TK 35470-B)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK 35470-IIB-2)

(vragen aan de Algemene Rekenkamer)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Provinciefonds (TK 35470-C-2)

(vragen aan de Algemene Rekenkamer)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (TK 35470-VII-1) do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Lange termijn renovatiestrategie (TK 32757-168)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK35470-IIB-2) (vragen aan de regering)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Staten Generaal 2019 (TK 35470-IIA-1)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK 35470-IIB)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Gemeentefonds 2019 (TK 35470-B-1)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Staten Generaal 2019 (TK 35470-IIA)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang Besluit houdende aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving (TK 33118143)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (TK 35470-III)

 • 53. 
  Agendapunt:    Voortzetting Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK 35470-VII-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer) do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Provinciefonds (TK 35470-C-2)

(vragen aan de regering)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Koning (TK 35470-I-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Gemeentefonds (TK 35470-B-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (TK 35470-III-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK 35470-VII-2) (vragen aan de regering) do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Provinciefonds 2019 (TK 35470-C)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Provinciefonds 2019 (TK 35470-C-1)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Antwoorden op vragen commissie over contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020 (TK 32847639)

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Gemeentefonds (TK 35470-B-2) (vragen aan de regering)

di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-C) di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-B) di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

(TK 35450-III)

di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-VII)

di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-I) di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-IIB) di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-IIA) do 04-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies (TK 35397) do 04-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen (TK 35408) ma 08-06-2020 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Behandeling van de Raming 2021

 • 54. 
  Agendapunt:    Voortzetting Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 11-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

do 18-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten) (TK 35455)

ma 22-06-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178) do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

 • 55. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester

Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)

Algemeen overleg Bouwopgave Algemeen overleg Bouwregelgeving Algemeen overleg BRP Notaoverleg Digitalisering

Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg E-id

Algemeen overleg Financiële verhoudingen (voorjaar 2020)

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232) Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Algemeen overleg IVD

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal

Ontwikkelprogramma (ROP)?)

Algemeen overleg Novi (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg Omgevingswet

Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen) Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland

Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)

Algemeen overleg Renovatie Binnenhof Algemeen overleg Rijkvastgoed

Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)

Algemeen overleg Sociaal Domein

Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus) Technische briefing Technische briefing over de Zuidplaspolder door ambtenaren van het ministerie BZK en provincie Zuid-Holland (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

 • 56. 
  Agendapunt:    Voortzetting ongeplande activiteiten (ter informatie)

Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)

Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Algemeen overleg Wet normering topinkomens Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging Algemeen overleg Woningcorporaties

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement

 • 57. 
  Agendapunt:    Prioriteitenlijst BiZa vóór zomerreces 2020
 • 1. 
  WGO 8 juni 11.00 - 16.00 uur: behandeling Raming van de 2e Kamer (reeds gepland)
 • 2. 
  Notaoverleg Bouwen (3,5 uur)
 • 3. 
  Notaoverleg Digitalisering (3,5 uur)
 • 4. 
  Algemeen overleg Financiële verhoudingen (2,5 uur)
 • 5. 
  Notaoverleg Discriminatie/antisemitisme (3 uur)
 • 6. 
  WGO Jaarverslag en verantwoording (3 uur); onder voorbehoud

Besluit:

-Notaoverleg Bouwen wordt een AO Bouwen op 18 juni 2020 van 13.00-16.30 uur

-Notaoverleg Digitalisering wordt een AO Digitalisering op 1 juli 2020 van 09.30-13.00 uur

-Algemeen overleg Financiele verhoudingen is gepland op 25 juni 2020 van 09.30-12.00 uur

-Notaoverleg Discriminatie/antisemitisme wordt een AO Discriminatie op 1 juli

2020 van 13.00-15.30 uur. Antisemitisme gaat naar JV

-Er zal worden gekeken of het alsnog mogelijk is om een WGO Jaarverslag en

verantwoording in te plannen en en zo nee, dan zal dit schriftelijk worden

afgehandeld

Rondvraag

 • 58. 
  Agendapunt:    Verzoek tot het houden van een schriftelijk overleg over de brieven van

de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het Huurbeleid in tijden van corona en de Maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis

Zaak:    Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H.M. Smeulders

(GroenLinks) - 24 mei 2020

 

Besluit:

Verzoek tot het houden van een schriftelijk overleg over de brieven van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het Huurbeleid in tijden van corona en de Maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis -2020Z09230

De commissie stemt in om een schriftelijk overleg in te plannen met inbrengdatum 4 juni 2020 over de brief Huurbeleid in tijden van corona. De brief Maatregelen tijdens de coronacrisis zal worden geagendeerd voor het algemeen overleg Bouwen.

 • 59. 
  Agendapunt:

Verzoek van het lid Middendorp (VVD) om de minister van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om de Kamer uiterlijk 15 juni van de beantwoording van het SO Democratie, kiesrecht en desinformatie d.d. 14 mei 2020 te voorzien

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Middendorp (VVD)

 • 27 mei 2020

Verzoek van het lid Middendorp (VVD) om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om de Kamer uiterlijk 15 juni van de beantwoording van het SO Democratie, kiesrecht en desinformatie d.d. 14 mei 2020 te voorzien - 2020Z09573

Besluit:

Minister BZK wordt verzocht uiterlijk 15 juni te antwoorden op de vragen en opmerkingen uit het verslag van het schriftelijk overleg van 14 mei jl.

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

C.J.M. Roovers

Activiteitnummer:

2019A04682

15


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.