35470 I NL - wetsvoorstel
Jaarverslag en slotwet van de Koning 2019

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 mei 2020 ingediend door de regering.

 

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Koning over 2019 opgenomen.

1.

Volledige titel

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2019

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(41 stuks)

2 20 mei 2020, brief, nr. 1     KST35470I1
Brief regering; Jaarverslag van de Koning 2019
 
2 20 mei 2020, jaarverslag, nr. 1    
Jaarverslag van de Koning 2019
 
2 20 mei 2020, brief, nr. 2     KST35470I2
Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Koning
 
2 20 mei 2020, voorstel van wet, nr. 3     KST35470I3
Voorstel van wet
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.