35351 NL - reglement Kamer
Gedragscode Leden van de Tweede Kamer

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit voorstel werden een nota van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Documenten

(61 stuks)

2 28 november 2019, brief, nr. 1     KST353511
Brief van het Presidium ter aanbieding van de Gedragscode Leden van de Tweede Kamer
 
2 10 februari 2020, brief, nr. 2     KST353512
Brief van het Presidium over toezicht en handhaving op het gebied van integriteit
 
2 25 mei 2020, lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST353513
Lijst van vragen en antwoorden over toezicht en handhaving op het gebied van integriteit (Kamerstuk 35351-2)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.