25295, nr. 134 - Motie Asscher c.s. over voorstellen voor opvang van kinderen van ouders die bijdragen aan vitale maatschappelijke processen of werken in de zorg - Infectieziektenbestrijding

Deze motie werd op 12 maart 2020 ingediend door het Tweede Kamerlid Lodewijk Asscher (PvdA) i en was mede ondertekend door Thierry Baudet (FVD) i, Eva van Esch (PvdD) i, Femke Merel van Kooten-Arissen i, Henk Krol (50PLUS) i en Tunahan Kuzu (DENK) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, uiterlijk 16 maart in overleg met scholen met voorstellen te komen om kinderen van ouders die bijdragen aan vitale maatschappelijke processen of werken in de zorg op te vangen en de scholen de mogelijkheid te geven om te sluiten zodra deze voorstellen ingevoerd kunnen worden.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 12 maart 2020, motie, nr. 134     KST25295134
Motie Asscher c.s. over voorstellen voor opvang van kinderen van ouders die bijdragen aan vitale maatschappelijke processen of werken in de zorg
 

2.

Dossier