25295 NL - beleidsdossier
Infectieziektenbestrijding

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Infectieziektenbestrijding

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 1326 moties en in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

3.

Documenten

(5540 stuks)

2 7 april 1997, nota, nr. 1     KST20600
Brief minister met de beleidsnota Infectieziektenbestrijding
publicatie: 14 april 1997
 
2 7 april 1997, nota, nr. 2     KST20601
Nota Infectieziektenbestrijding
publicatie: 14 april 1997
 
2 22 juni 2001, brief, nr. 3     KST54159
Brief minister over de Landelijke Coördinatiestructuur voor de Infectieziektebestrijding (LCI)
publicatie: 28 juni 2001
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.