35300 IX - Vaststelling begroting Financiën en Nationale Schuld 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

35300 IX nl - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Financiën en Nationale Schuld 2020

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 september 2019 ingediend door de minister van Financiën, Hoekstra i.

 

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Financiën en de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het financieren van de staatsschuld in 2020.

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(85 stuks)

2 17 september 2019, voorstel van wet, nr. 1     KST35300IX1
Voorstel van wet
 
2 17 september 2019, memorie van toelichting, nr. 2     KST35300IX2
Memorie van toelichting
 
2 17 september 2019, advies Raad van State en nader rapport, nr. 3     KST35300IX3
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.