Brief regering; Storing mobiele netwerk elektronische enkelband - Rechtsstaat en Rechtsorde - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

29 279 24 587

Nr. 515

Rechtsstaat en Rechtsorde JustitiŽle Inrichtingen

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 mei 2019

Bij deze informeer ik uw Kamer over een storing betreffende het mobiele netwerk rond de elektronische enkelband.

Als gevolg van een software update is op 9 mei jl. een storing ontstaan in het dataverkeer bij de elektronische monitoring van de enkelbanden. Dat betekent dat de gegevens over de enkelbanden in het systeem in de meldkamer van DV&O niet goed doorkomen. Inmiddels is het systeem weer operationeel en zijn vrijwel alle enkelbanddragers weer in beeld. Er wordt hard gewerkt om het systeem weer 100 procent stabiel te krijgen.

Naar aanleiding van de storing zijn de noodzakelijke acties ondernomen. Daarbij is per individuele enkelbanddrager maatwerk toegepast. Waar nodig zijn justitiabelen preventief ingesloten. Slachtoffers en nabestaanden worden zo snel mogelijk geÔnformeerd.

De betrokken partijen, zoals DV&O, DJI, OM, de drie reclasseringsorgani-saties en de politie hebben voortdurend afstemming over de ontstane situatie en de status van het uitgevallen dataverkeer.

Na afloop van de storing zal een evaluatie plaatsvinden en over de bevindingen zal ik uw Kamer zo spoedig mogelijk informeren.

De Minister voor Rechtsbescherming,

  • S. 
    Dekker

kst-29279-515 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 279, nr. 515


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.