24587 NL - ongeclassificeerd
Justitiële Inrichtingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Justitiële Inrichtingen

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 197 moties ingediend.

3.

Documenten

(1454 stuks)

2 23 januari 1996, brief, nr. 1     KST12574
Brief minister over het aantal heenzendingen in 1995
publicatie: 30 januari 1996
 
2 2 februari 1996, brief, nr. 2     KST12947
Brief minister inzake voortgang capaciteitsuitbreiding van gevangeniswezen, tbs-inrichtingen en jeugdinrichtingen
publicatie: 16 februari 1996
 
2 13 maart 1996, brief, nr. 3     KST13485
Brief minister over de gevallen van zelfdoding sinds oktober 1995 in het huis van bewaring Noordsingel te Rotterdam en over de uitkomsten van het Rijksrechercheonderzoek naar het overlijden van een gedetineerde tijdens transport met nekklem
publicatie: 27 maart 1996
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.