35141 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota “Veen red je niet alleen”

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 12 februari 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Bromet (GL) i en De Groot (D66) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: “Veen red je niet alleen”

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties ingediend.

3.

Documenten

(24 stuks)

2 12 februari 2019, geleidende brief, nr. 1     KST351411
Geleidende brief
 
2 12 februari 2019, initiatiefnota, nr. 2     KST351412
Initiatiefnota
 
2 29 maart 2019, brief, 35140; nr. 3     KST351403
Brief regering; Uitstel kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland (35140) en de initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: “Veen red je niet alleen” (35141) - Initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland
 
2 20 juni 2019, brief, nr. 3     KST351413
Brief regering; Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: “Veen red je niet alleen”
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.