Geleidende brief - Initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: “Veen red je niet alleen”

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 35141 - Initiatiefnota “Veen red je niet alleen”.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: “Veen red je niet alleen”; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 12-02-2019
Publicatie­datum 12-02-2019
Nummer KST351411
Kenmerk 35141, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

35 141

Initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: «Veen red je niet alleen»

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2019

Hierbij bied ik u aan de initiatiefnota «Veen red je niet alleen».

Bromet De Groot

kst-35141-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 141, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.