Drs. L. (Laura) Bromet

foto Drs. L. (Laura) Bromet
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website GroenLinks / Gabriela*Hengeveld
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Laura Bromet (1970) is sinds 7 juni 2018 Tweede Kamerlid. Tot 27 oktober 2023 was dat voor GroenLinks en sindsdien is zij lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA i. Zij was wethouder van de gemeente Waterland. Eerder was zij beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en raadslid in Waterland. Verder was zij jarenlang werkzaam in journalistiek en media, onder andere bij het bedrijf van haar vader, de bekende programmamaker Frans Bromet. Als Tweede Kamerlid houdt mevrouw Bromet zich bezig met landbouw, natuur, voedselkwaliteit, stikstofbeleid, visserij en koninklijk huis.

GroenLinks, GL-PvdA
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Purmerend, 17 januari 1970

2.

Partij/stroming

partij(en)
GroenLinks (werd in 2023 tevens lid van de PvdA)

lid tussentijds gevormde fractie(s)
lid fractie-GroenLinks-PvdA (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 27 oktober 2023

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • journalist, "Noordhollands Dagblad", van 1989 tot 1999
 • lerares Nederlands en aardrijkskunde, Luzac College te Alkmaar, 1996
 • secretaresse, ING bank, 1996
 • lid directie mediabedrijf Bromet & Dochters, van 1996 tot 2009
 • hoofdredacteur "Perspectief", tijdschrift van bouwbedrijf en projectontwikkelaar Hillen & Roosen, van 1998 tot 2008
 • lid gemeenteraad van Waterland, van 16 maart 2006 tot 24 april 2014
 • onderzoeker, projectmanagementbureau LuRo, 2007
 • senior inhoudelijk medewerker ruimte en landschap, Milieudefensie, van maart 2009 tot januari 2010
 • beleidsmedewerker landbouw, natuur, milieu en ruimtelijke ordening, GroenLinks-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf januari 2010
 • documentairemaker 'Alles van Waarde', 2012
 • adviseur public affairs en omgevingsmanager, Natuurmonumenten, van 2013 tot 2014
 • wethouder (van verkeer en vervoer, duurzaamheid en milieu, werk en inkomen, gemeentelijk vastgoed, beheer openbaar gebied, monumentenzorg, archeologie, dierenwelzijn en communicatie) van Waterland, van 24 april 2014 tot 15 mei 2018
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2018

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • penningmeester en secretaris Stichtingsbestuur Tweede Kamerfractie GroenLinks, van 1 januari 2014 tot 4 juli 2019
 • lid GroenLinks Waterland

vorige
 • duo-raadslid voor GroenLinks, gemeente Waterland, 2005
 • fractievoorzitter GroenLinks gemeenteraad van Waterland, van 2008 tot april 2014
 • lid redactie GL Magazine

lijsttrekkerschappen
 • lijsttrekker GroenLinks, gemeenteraadsverkiezingen in Waterland, 2010 en 2014

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid redactieadviesraad tijdschrift 'Het Waterschap', vanaf maart 2020

vorige
 • servicemedewerker bioscoop Tuschinski Amsterdam, van 1993 tot 1996
 • voorzitter studievereniging Maecenas
 • secretaris Openbare Bibliotheken Waterland
 • secretaris Stichting Buiten Spelen Ilpendam
 • redacteur "Amsterdamse Huizencourant", 2004
 • lid bestuur Stichting 'De Witte Roos', van 1 januari 2008 tot 1 juli 2019
 • adviseur WKPA, 2015
 • lid bestuur Stichting "Cor Dik", van 2015 tot juni 2017
 • lid Raad van Toezicht "Het Noord-Hollands Landschap", van 2015 tot juni 2018
 • informateur collegevorming provincie Noord-Holland, van 5 april 2019 tot 12 juni 2019 (met VVD'er C. Mooij)
 • (in)formateur collegevorming provincie Noord-Holland, van april 2019 tot juni 2019
 • voorzitter beoordelingscommissie landmark Galgeriet Monnickendam, van 14 augustus 2020 tot 30 november 2020

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 11 februari 2022
 • rapporteur Instellingswet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (samen met Thom van Campen, VVD)

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o. te Purmenend

academische studie
 • Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit van Amsterdam, van 1989 tot 1995
 • culturele studies (beleids-/managementvariant), Universiteit van Amsterdam, van 1991 tot 1995
 • rechten (niet voltooid), Vrije Universiteit, 1997

cursussen
 • cursus gemeentefinanciën, 2008

stages e.d.
 • stage Amsterdam University Press, verantwoordelijk voor publiciteit en marketing, 1996

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in 2021-2023 woordvoerder landbouw en voedsel, water, natuur, ruimtelijke ordening, rechtsbescherming, binnenlandse zaken, Koningshuis, Koninkrijksrelaties en defensie. Hield zich daarvoor (ook) bezig met visserij, dierenwelzijn, digitalisering, belastingdienst, topsectoren en consumentenbeleid en mijnbouw
 • Diende in 2018 samen met Frank Futselaar (SP) en William Moorlag (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over regels aan de omvang van veehouderij in sommige gebieden (Interimwet veedichte gebieden) (35.094)
 • Bracht in 2019 samen met Tjeerd de Groot (D66) de initiatiefnota "Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland" uit (35.140)
 • Bracht in 2019 samen met Tjeerd de Groot (D66) de initiatiefnota "Veen red je niet alleen" uit (35.141)
 • Bracht in 2019 samen met Frank Futselaar (SP) de initiatiefnota 'Nationaal Bomenplan' uit (35.309)
 • Diende in 2020 samen met Jesse Klaver een initiatiefwetsvoorstel in over duurzame aanpak van stikstof. De Tweede Kamer verwierp het voorstel op 17 december 2020. (35.444)
 • Diende in 2020 een initiatiefwetsvoorstel in over het volledig democratiseren van de waterschaspsbesturen. Dit vanaf 2021 mede door Tjeerd de Groot (D66) verdedigde wetsvoorstel werd in 2022 aangenomen. (35.608)
 • Bracht in 2021 samen met Maurits van Martels (CDA) een initiatiefnota uit over groen in de stad (35.742)
 • Nam in 2021 de verdediging over van een door Paul Smeulders ingediend initiatiefwetsvoorstel over eerlijke huur. (35.782)
 • Nam in 2021 van Nevin Özütok de medeverdediging over van een initiatiefwetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond aan artikel 1 van de Grondwet (tweede lezing). Het wetsvoorstel is in 2023 aangenomen. (35.741)
 • Nam in 2022 van Paul Smeulders de medeverdediging over van een initiatiefwetsvoorstel van PvdA, SP en GroenLinks over het op peil houden door gemeenten van het aantal betaalbare woningen (34.974)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Speelde een belangrijke rol in de documentaire "Alles van Waarde" over het (openbaar) bestuur en de rol van managers.

uit de privésfeer
 • Dochter van de programmamaker Frans Bromet
 • Groeide op in Ilpendam

9.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
4 kinderen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 8 maart 2021.