Formatie 2017 verliep goed, openbaarheid pijnpunt

vrijdag 7 december 2018, 8:16

DEN HAAG (PDC i) - De formatie van 2017 is goed verlopen en de procedure uit 2012 kon goed worden toegepast. Dat concluderen drie onderzoekers, die op verzoek van de Tweede Kamer het formatieproces evalueerden. Er moet wel duidelijkheid komen over welke formatiestukken wel of niet openbaar kunnen worden. Het rapport is aangeboden aan Kamervoorzitter Khadija Arib i.

Het door Paul Bovend'Eert, Alexander van Kessel en Peter Bootsma uitgevoerde onderzoek ziet, ondanks de lange formatieduur, geen heil in een gekozen formateur. Het vormen van een meerderheidskabinet is sowieso moeilijk, vanwege de toegenomen versplintering. Wel moet er meer transparantie komen over het aanwijzen van een volgende informateur.

De onderzoekers menen verder dat het raadzaam is om in de toekomst te gaan werken met een openbaarheidstoets per stuk. Dat vergroot de transparantie na afloop van de formatie.

Lees via onderstaande link wat het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit schreef over het rapport.

Bronnen: www.tweedekamer.nl, Trouw