Onderzoekscommissie evalueert kabinetsformatie 2017

woensdag 13 juni 2018, 14:47

DEN HAAG (PDC i) - Een onderzoekscommissie onder leiding van prof. mr. Paul Bovend'Eert i van de Radboud Universiteit gaat de procedure van de kabinetsformatie in 2017 evalueren. Dat gebeurt in opdracht van het Presidium van de Tweede Kamer i.

Sinds 2012 heeft de Tweede Kamer de regie in het formatieproces. De procedure die daarbij gevolgd wordt, is vastgelegd in artikel 139a van het Reglement van Orde i van de Tweede Kamer. De onderzoekscommissie bekijkt of het artikel nog voldoet en of er aanpassingen nodig zijn in de praktijk van het formatieproces.

Naast voorzitter Bovend'Eert zijn dr. Alexander van Kessel (onderzoeker Centrum voor Parlementaire Geschiedenis) en dr. Peter Bootsma (politicoloog en publicist) lid. De drie onderzoekers voeren gesprekken met diverse personen die bij de afgelopen kabinetsformatie betrokken waren.

Bron: TweedeKamer.nl